“Kültür Köprüsü” köşesinde ki yazılarımın amacı;

Milli kültürümüzü oluşturan dil, din, tarih, yöre oyunlarını, yöre giyim-kuşamını, yöre müziklerini, yöre çalgılarını, gelenek ve görenekleri, örf ve adetleri, maddi ve manevi değerleri korumaktır. Ne oralı ne buralı olabilen, kültür karmaşası yaşayan kişilere yardımcı olurken, kültürel mirasımızın gelecek kuşaklara aktarımda da köprü olabilmektir.

Gün geçtikçe bizleri bir arada tutan ortak değerleri, algıları, yargıları ve benliğimizi mi kaybediyoruz? Kültürümüzden uzaklaşıyor ve de sorgusuz sualsiz başka kültürlerin kültürleriyle yozlaşıyor, asimile mi oluyoruz?

1950 yılında yapılan bir alan araştırmasında 100 yakın kültür tanımına rastlanmıştır.

Burada şu soruyu sormak gerekmektedir: Kültür neden bu kadar önemlidir?

Evet kültür çok ama çok önemlidir.

Her kültür bulunduğu toplumdaki insanların sorunlarını çözmeye yardımcı olacak, düşünce ve davranışlar için yol- yöntem gösteren kişilere, kitaplara ve benzeri şeylere ihtiyaç duyar.

Kültür, bir toplumun üyeleri tarafından paylaşılır ve o toplumun bireyleri tarafından anlaşılır davranışlar üretir. Kültür, kültüre göre yaşayan toplumun temel ihtiyacını karşılayabilmek ve toplumu oluşturan bireylerin kişisel çıkarlarını, birlikte bir arada yaşaya bilme bilincini sağlar.

Buradan da anlaşıldığı gibi, toplum olmadan kültür olmayacağı gibi kültürsüz bir insan toplumu da olmaz. Başka bir ifadeyle Kültür boşluk kabul etmez.

Baktığımız her yerde kültürü görürüz. Kültürün en belirgin özelliklerinden biri hiç kuşkusuz giyim-kuşam ve süslenmedir. Giyim şekilleri, baş bağlama şekilleri, giyilen renkler, takılan takılar çağrışıma ve imgeye dayalı anlatımda kullanılan görseller. (Motifler, semboller)

Bu farklılıklar bizi biz yapan değerlerdir. Hangi gruba hangi coğrafyaya ait olduğumuzu gösterir. Hayatta kalabilme, bir arada yaşayabilme, birbirimizi tanımak ve güvenmek için son derece önemlidir.

Aşağıda dört farklı yörenin pullara basılmış halk oyunları ekiplerinin fotoğrafları var.

Hangisi size tanıdık geliyor? Hangisi size ait?

Resim 1

Resim 2

Resim 3

Resim 4

Hepinizin doğru cevabı verdiğini düşünüyorum. İşte siz Türkiye’nin Karadeniz Bölgesi’nde yaşıyorsunuz.

Unutmayın “KÖPRÜ VARSA BAĞLANIRIZ”

Sevgilerimle…

Selim CİHANOĞLU

Uzman Öğretmen

Halkbilimci

Araştırmacı – Yazar

Koleksiyoner