Çiftlerde, anne ve baba olmayla birlikte yeni bir yaşam düzeninin kapısı aralanır.

Anne ve baba olmaya karar vermek, maddi bir hazırlığın dışında, duygusal ve ruhsal olarak da ciddi bir hazırlığı gerektirmektedir. Çocuk sahibi olan çiftler, o ana kadar yaşamlarını birbirlerine odaklı sürdürürken, çocuğun dünyaya gelmesiyle yaşam değişiklikleri başlar. Anne baba olmak isteyen çiftlerin öncelikle bu paylaşıma hazır olması, ilgi ve sevgilerini azaltmadan birbirlerine karşı eksiksiz sürdürmeyi başarabilmeleri gerekmektedir. Çocuğun gelişi ile birlikte çiftlerin birbirlerine karşı duygusal yaklaşımlarında bir değişiklik olmamalıdır. Birbirlerine olan duygu yoğunluğunu çocukla paylaşmak ve bölüştürmek yerine, içlerindeki duygu yoğunluğunu artırarak her tarafa yeter duruma getirmek en sağlı olanıdır.

Bir diğer dikkat edilmesi gereken konu zaman kavramıdır. Çiftlerin anne baba olmadan önceki zaman kavramıyla çocuktan sonrası değişiklik göstermektedir. Eş, dost, akraba ilişkileri, iş ilişkileri, sosyallik ve tatil için ayrılan zamanlar sekteye uğrayabilir. Çiftlerin bu duruma hazırlıklı olması ve zaman planlaması yapmasında yarar vardır.

Çocuğun varlığını hiçe sayarak, yaşamın eskisi gibi devam ettirilmeye çalışılması, çocuğun haketmeyeceği ve olumsuz etkileneceği bir durumdur. Tam tersi şekilde, çocuğun her şeye hakim olmasıyla, çiftlerin birbirlerine ve özel alanlarına zaman ayırmaması, ilgi göstermemesi de oldukça sakıncalıdır. Bu durum eşlerin birbirlerinden uzaklaşmasına, çocuğun aşırı ve sakıncalı bir ilgiyle büyümesine, kendilerini ihmal etmesinde sebep olabilir. İki durum arasındaki dengenin korunması önemlidir.

Anne ve baba, çocuk büyütmeye dair konularda bilgi eksiklerini tamamlamaya çalışmalı, çocuğun fiziksel, zihinsel ve ruhsal gelişimi hakkında donanım sahibi olmalıdır. Her insanın biricik olduğu gibi her çocuk da biriciktir. Özellikleri, ihtiyaçları ve istekleri farklıdır. Her yöntemin bütün çocuklar üzerinde etkili olacağı düşünülmemelidir. Zaman, mekan, ortam, bilgi düzeyi  gibi birçok durum çocukların kişilik özellikleri üzerinde etkilidir. Tüm bu faktörler göz önünde bulundurularak, ebeveynler araştırmalı, öğrenmeli, gerektiğinde bir uzmandan destek almalıdır.

Herhangi bir meslek erbabı kullanacağı makineyi, araç gereci kullanırken kırıp bozabilir. Sonra tamir edilir ya da yerine yenisi alınarak telafi edilebilir. Oysa yanlış yetiştirilen bir çocuğun tamir edilmesi ya da yerine yenisinin alınması mümkün değildir..

PSİKOLOG ECE SOLMAZ

İletişim Bilgileri

Adres: Cumhuriyet Mahallesi, Kasım Sokak, No4, Kat2, Daire4 Ortahisar/Trabzon

Telefon: 0554 158 7561

Sosyal Medya: Instagram: @psk.ecesolmaz