Yurdumuzun 11 ilinde yaşanan deprem felaketi ile konut sıkıntısı ve kira giderlerinin katlanarak artacağı göz önüne alındığında, çok yakın bir tarihte konut yetersizliği ile mücadele edeceğimiz su götürmez bir gerçektir.

AKP iktidarının sadece zenginlerin yararlanabileceği konut satın alma imkânları ile ihtiyaç fazlası olarak satın alınan konutlar zaten arz talep dengesini bozarak konut kira ve fiyatlarını 5 kattan fazla arttırmıştır.

Konut sıkıntısı ve yüksek kiralarla mücadele ettiğimiz süreçte depremle birlikte on binlerce binanın yıkılması arz talep dengesini yok ederek, zaten yüksek olan konut fiyatları ve kiraları ulaşılamayacak seviyeye yükselecektir.

Hal böyleyken sadece 2022 yılında, İstanbul’da 27 bin 657, Antalya’da 21 bin 354, tüm Türkiye’de ise 69 bin 371 konut yabancılara satılmıştır. Bu durumda 2023 yılı sonuna kadar yabancılara satılan konutlar yüzbinleri aşacak ve yurttaşlarımızın büyük bir çoğunluğunun barınma sorunu katlanarak artacaktır.

Sınırlarımızda yaşanan deprem felaketi ile yurdumuza gelmekte olan binlerce sığınmacı ve depremden etkilenen milyonlarca yurttaşımızın bölgeyi terk etmesi ile demografik yapı bozulacak, bu durumda yabancılara yapılacak konut ve arsa satışları ile milli güvenlik sorunu ortaya çıkacaktır.

Büyükşehirlerde nüfusa oranla konut sayısı yeterli olmadığı ve kendi yurttaşımızın barınma sorunu ile karşı karşıya kaldığı bu süreçte yabancılara konut satışı yasağının arsa satışlarını da kapsayacak şekilde sadece deprem bölgeleriyle sınırlı kalmayıp tüm Türkiye’de süresiz bir şekilde yasaklanmalıdır.

BİRLEŞİK KAMU-İŞ KONFEDERASYONU İL BAŞKANI TAMER ÖZLÜ (EĞİTİM-İŞ ŞUBE BAŞKANI)

Editör: Köksal Ustaoğlu