Bilindiği üzere; belde ve köyden mahalleye dönüşen yerlerde uygulanan indirimli su tarifeleri 31.12.2022 tarihinde sona ermiş olup, kırsal mahalle ve kırsal yerleşik alan tarifeleri uygulanmaya başlanmıştı.

12.03.2023 tarihli ve 7440 sayılı, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 23 üncü maddesi gereği 31.12.2022 tarihinde sona eren indirim uygulamasının süresi 31.12.2025 tarihine kadar uzatıldı.

Bu kararla birlikte; 31.12.2025 tarihine kadar beldeden mahalleye dönüşen yerlerde su ücretlerine yüzde 50, köyden mahalleye dönüşen yerlerde ise yüzde 75 oranında indirim uygulanacak.

Mayıs ayı içerisinde yapılacak TİSKİ Genel Müdürlüğü 2023 Yılı Olağan Genel Kurulunda alınacak Meclis kararı ile ilgili mahallelerde indirimli su uygulaması başlatılacaktır.

Bu çalışma kapsamında düzeltilecek olan tarifelerin farkları abonelerle mahsuplaşılacaktır.

GANİTA AKŞAMLARI BİR BAŞKA OLUYOR GANİTA AKŞAMLARI BİR BAŞKA OLUYOR

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.