Demokratik bir toplumun en önde gelen unsurlarından biri olan, halkın doğru ve tarafsız haber alma ve bilgi edinme hakkının kullanılmasına aracılık eden basın kuruluş ve mensupları oldukça önemli bir hizmeti yerine getirmektedir. İletişim ve haberleşme alanlarında yaşanan hızlı gelişim ve dönüşüm ile birlikte başta internet ve sosyal medya olmak üzere bilgiye ve habere erişimin çeşitlendiği ve kolaylaştığı günümüz dünyasında, sorumlu ve tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışan gazetecilerimizin yaptıkları görevin önemi daha da artmaktadır.    Gazetecilik mesleği son yıllarda sürekli artan baskılar sebebiyle ülkemizde yapılması en zor mesleklerden biri haline gelmiştir. Ne yazık ki bir taraftan fikirleri uğruna cezaevlerinde bulunan gazetecilerin olduğu, siyasi düşünceleri, yazıları ve haberlerinden dolayı saldırıya uğrayan muhabirlerin, köşe yazarlarının işlerinden çıkarıldığı bir ortamda karşılıyoruz. Yasama, yürütme ve yargıdan sonra dördüncü güç olan basının çalışmalarının siyasi iktidar tarafından engellenmesi bir diğer deyişle tek ses haline getirilmek istenmesi demokrasinin önündeki en büyük engellerdendir. İçinde bulunduğumuz tüm olumsuz şartlara rağmen, bu mesleği ahlak ve etik kuralları çerçevesinde onuruyla yapan tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, zorlu görevlerinde yürekten başarılar diliyorum.                                                                                                         MUSTAFA BAK                                                                                                                                                      CHP AKÇAABAT İLÇE BAŞKANI

Editör: Köksal Ustaoğlu