ManpowerGroup, 2022 yılının 4. çeyreği için işverenlerin işe alım beklentilerini ölçmek amacıyla 41 ülke ve bölgede 40.000'den fazla işverenle anket yaptı. Türkiye'den 1.025 işverenin de katıldığı ManpowerGroup İstihdama Genel Bakış Araştırmasına göre Türkiye'nin 7 bölgesinden 6'sındaki şirketler 2022'nin 4. çeyreğinde personel seviyelerinde artış bekliyor. Türkiye'nin en rekabetçi bölgeleri her ikisi de yüzde 26 NEO puanına sahip İç Anadolu ve Marmara Bölgeleri oldu. İç Anadolu'da beklentiler, geçen çeyrekten bu yana 5 puanlık, geçen yılın bu döneminden bu yana ise 8 puanlık bir yükseliş kaydetti. Marmara Bölgesi'nde de geçen çeyrekten bu yana 5 puanlık, geçen yılın aynı çeyreğinden bu yana 9 puanlık bir yükseliş görüldü. Bir önceki çeyrekten bu yana en büyük düşüşün yaşandığı bölge ise yüzde 7 NEO puanı ile Karadeniz Bölgesi oldu. Bu sonuç geçen çeyrekten bu yana yüzde 29 puanlık bir düşüş anlamına geliyor. Bu puan, 2020'nin 1. çeyreğinden bu yana Karadeniz Bölgesi'nde görülen en düşük NEO puanı oldu. Ege Bölgesi'nde ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Bölgelerin NEO puanları ise şu şekilde oldu: İç Anadolu (26), Marmara (26), Akdeniz (25), Doğu Anadolu (14), Güneydoğu Anadolu (11), Karadeniz (7) ve Ege (0).

Ankete katılanlar, Türkiye genelinde ise önümüzdeki çeyrekte yüzde 27 puanlık NEO ile güçlü bir işe alım piyasası bekliyor. Türkiye'deki işe alım beklentileri, EMEA Bölgesi ortalamasının 6 puan üzerine çıkarak listenin üst yarısında yer aldı. Ayrıca NEO'nun bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 13 puan, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 9 puan artması bekleniyor. 2022'nin 4. çeyreği için küresel NEO da 30 puan oldu. Bu, geçen çeyrekten bu yana işe alım beklentilerinde hafif bir düşüşe (-3 puan) işaret etse de beklentiler hala geçen yılın aynı dönemine göre daha yüksek (+6 puan). Global konjonktürde artan enflasyon, yüksek hayat pahalılığı ve gıda kıtlığı gibi zorluklar bu çeyrek sonuçlarına etki eden faktörler oldu. Bu nedenle, 2022 yılının 4. çeyreğine ilişkin anket bulguları, bazı ülkelerde bu tür zorluklardan kaynaklanan ve devam etmekte olan ekonomik bozulmayı da yansıttı.

Yayımladıkları anketle ilgili değerlendirmede bulunan, ManpowerGroup Türkiye Genel Müdürü Feyza Narlı, “Türkiye'deki işe alım beklentilerinde görülen üç aylık artış, EMEA bölgesinde bildirilen en yüksek üç aylık artış olup bölgenin üç aylık artış ortalamasını 16 puan geride bıraktı. Özellikle toptan perakende ticaret, imalat ve teknoloji sektörlerindeki hareketlilik bu artışı destekleyen önemli parametrelerden biri oldu. Kurumların işe alım beklentilerini pozitif anlamda etkiledi. Bununla birlikte finans sektörü de Avrupa'yı saran huzursuzluk ortamı nedeniyle daha önemli hale gelen Orta Doğu pazarlarıyla mevcut ilişkilerden faydalanmış görünüyor. Diğer yandan bir önceki çeyrekte, Rusya - Ukrayna krizine rağmen, hem Kovid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesi hem de sezonsallığın katkısıyla turizm sektörünün hareketlendiğini gözlemledik. Bu çeyrekte ise turizm sektöründe mevsimsellikten kaynaklı negatif etki görmekteyiz.” dedi.

En güçlü ve en zayıf sektörler

Türkiye'de 11 sektörden 9'u önümüzdeki çeyrekte çalışan sayısında artış beklerken 2 sektör değişiklik beklemiyor. Türkiye'nin en rekabetçi sektörü, 46 NEO puanı ile toptan ve perakende ticaret oldu. Hatta bu puan, sektörün 2011'in ilk çeyreğinden bu yana kaydettiği en yüksek NEO puanı oldu.

Sektörle ilgili beklentiler, geçen çeyrekten bu yana 11 puan, 2021'in 4. çeyreğinden bu yana ise 28 yüzde puan arttı. Tüm sektörlerin NEO puanları şu şekilde:

Toptan ve Perakende Ticaret (46)

BT, Teknoloji, Telekomünikasyon, İletişim ve Medya (34)

İmalat (31)

Eğitim, Sağlık, Sosyal Hizmet ve Kamu (25)

Bankacılık, Finans, Sigorta ve Emlak (21)

İnşaat (21)

Diğer Hizmetler (13)

Restoranlar ve Oteller (11)

Birincil Üretim (8)

Organizasyon büyüklüğü

Türkiye'deki 4 organizasyon büyüklüğünün hepsinde işe alıma karar verenler önümüzdeki çeyrekte personel seviyelerinde artış bekliyor. Geçen çeyrekten bu yana, işe alım piyasaları 4 organizasyon büyüklüğünün 3'ünde güçlenirken 10'dan az çalışanı olan mikro organizasyonlarda zayıfladı. Şirketlerin büyüklüğüne göre NEO puanları:

10'dan az (12)

10 - 49 (25)

50 – 249 (23)

250+ (28)

Editör: Köksal Ustaoğlu