“2014 yılında yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimi ile ilimizde idari açıdan yeni bir yapılanmaya (büyükşehir) gidilmiş, bu yapılanma ile birlikte Akçaabat İlçe İdari sınırları içinde bulunan 14 belde belediyesi ile birlikte 50 köyün tüzel kişilikleri sonlandırılarak tamamı aynı adlarla mahalle olarak Belediyemize katılmıştır.

Özellikle Belediyemize katılan belde belediyelerinin imar ve yapılaşma açısından geçmişleri olup Büyükşehir sonrası yapılanlar yasal mevzuatlar çerçevesinde bunların bütünleşik devamı niteliğindedir. Yasal mevzuatlar çerçevesinde geçmiş süreçlere bakılmadan kanun ve yönetmelikleri geçmiş hiç yokmuş gibi bugün yorumlamak kamuoyu nezdinde yanlış kanaatlere sebebiyet vermektedir.

Bu çerçeve içerisinde habere konu olan Yıldızlı Mahallesinde ruhsatlandırılan yapılar değerlendirildiğinde işin aslının belirtildiği şekilde olmadığı görülecektir. Şöyle ki; 2014 yılında Belediyemize katılan Yıldızlı Mahallesi, Belediyemize katılmadan önce 1994-2014 yılları arasında belde belediyesi, 1994 öncesi ise köy idari yapısında Trabzon Belediyesi’nin mücavir alanında olup; mahallenin ilk imar planı bu dönemde 1989 yılında yapılmıştır. Bu dönemlerde Kıyı Kanunu kapsamında yapılacak uygulamalara esas olmak üzere Trabzon Belediye Meclisince 1993 yılında Beşirli Deresinden Söğütlü sınırına kadar sahil kısmında kısmi yapılaşmanın sağlanmış olduğu karar altına alınmış ve günümüze kadar uygulamalar bu karar doğrultusunda gerçekleştirilmiştir.

Haber metninde zikredilen 50 metre ve ikinci 50 metreye dair hükümler kısmi yapılaşması gerçekleşmeyen bakir alanlar için geçerli olup; Yıldızlı Mahallemizin de içinde olduğu Trabzon ilimizin tamamına yakınında kısmi yapılaşmalar sağlandığından uygulamalar bu yapılaşmalara göre yapılan imar planlarına göre yürütülmektedir. Yıldızlı Mahallemizdeki habere konu olan yapılarda yasal süreçlere (kısmi yapılaşma, üst ölçek planları, uygulama planları, askı ilanı vs.) uygun olarak onaylanıp yürürlüğe giren planlara göre ruhsatlandırıldığını saygılarımla kamuoyunun ve halkımızın bilgilerine sunarım.

                                                                                                          Osman Nuri Ekim

                                                                                                   Akçaabat Belediye Başkanı

Editör: Köksal Ustaoğlu