Elektronik altyapısını oluşturarak e-ticarete ve e-ihracata yönelmek isteyen genç girişimciler için hazırlanan 3 haftalık program kapsamında katılımcılar e-ticaretin tüm aşamaları hakkında bilgilendirilecek. Belli bir yetkinliğe ulaşacak firmalar, sonrasında e-ihracata yönelik desteklere ilişkin bilgilerle de donatılarak bu firmaların e-ihracatta birer aktör olmaları sağlanacak ve uluslararası pazarlara açılarak Trabzon ili ve Doğu Karadeniz Bölgesinden e-ihracatın daha yüksek rakamlara ulaştırılması sağlanacak.

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan DKİB Genel Sekreteri İdris Çevik,

Trabzon ve Doğu Karadeniz Bölgemizden e-ihracatın geliştirilmesi amacıyla bu projeyi hazırladıklarını ve proje kapsamında 3 hafta süre ile e-ticaret potansiyeli bulunan firmalara uzman eğitmenler tarafından verilecek kapsamlı eğitimlerle firmaların e-ihracat yetkinliğine ulaştırılarak, sonrasında firmaları DKİB olarak uygulamasını yürüttükleri E-İhracata Yönelik Devlet desteklerinden yararlandırmayı amaçladıklarını belirtti. E-İhracata yönelik Ticaret Bakanlığınca uygulamaya konulan devlet destekleri kapsamında, e-ihracat yapan firmalar çok önemli destekler sağlandığına da değinen DKİB Genel Sekreteri İdris Çevik, e-ihracat yapacak firmaların DKİB tarafından düzenlenecek sektörel ticaret heyetleri ve alım heyetlerine katılım giderlerinin %50+20 düzeyinde desteklenmesi yanında, e- pazaryerleri platformlarında yapacakları tanıtım, reklam harcamalarına ilişkin giderler, yurtdışı depo kira giderleri, Bakanlıkça belirlenen hedef ülkelere yönelik bu ülkelerdeki pazaryerleri üzerinden yapılacak satışlara ilişkin komisyon giderleri ve hizmet destek ücreti giderleri gibi e-ihracatın altyapısına ilişkin yapılacak harcamaların %50 sinin desteklendiğini belirterek, bu desteklerin alınabilmesi için de Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğine başvuru yapılmasının gerektiğini belirtti.

Genel Sekreter Çevik “İçinde bulunduğumuz dijital çağın gereklerine uygun tüm firmaların bu sürece uyum sağlayarak her geçen gün hızla büyüyen ve firmalara oturdukları yerden dünyanın tüm ülkelerine satış yapma, tüm tüketicilere ürün sunma imkanı sunan e-ihracata yönelmeleri gerekiyor. Firmalara altyapılarını hızlı bir şekilde uyarlayarak, e-ihracat pastasından pay almaya gayret etmelerini öneriyoruz. E-ihracatın muhatap kurumu olarak bölgedeki firmaların bu sektöre yönelmesi ve e-ihracat desteklerinden faydalanmaları konusunda her türlü desteği almak için tüm girişimcileri Birliğimize bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Editör: Köksal Ustaoğlu