Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki; TİSKİ Genel Müdürlüğü Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Murat Zorluoğlu’nun liderliğinde şehir tarihinde görülmemiş büyük bir altyapı hamlesini başlatmış ve çalışmalarına da kararlılıkla devam etmektedir.

Soğuksu Mahallesi Muhtarı ve işletme sahibi Bekir Aktürk’ün, “Kendi iş yerimde su sayacım olmasına rağmen bana da gelip su sayacım olmamış gibi muamele yapılınca Vatandaşın şikâyetlerinin doğru olduğu, yanlış olan tarafın TİSKİ tarafı olduğu kanısına vardım.” cümleleri ile kamuoyuna aktardığı iddialar gerçeğe aykırıdır. 

Kurumumuzca yapılan işlemin safahatı şöyledir: 
Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından TİSKİ Genel Müdürlüğüne önce sözlü sonra da yazılı olarak Atapark-Kireçhane İl yolu 2+400 km.sinde Bengisu güzergâhında karayolu üzerinden elektrik direkleri kullanılarak havadan geçirilen  içme suyu borusunun kurumdan izinsiz olarak yapıldığı ve bunun Karayolları Trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü ifade edilerek gerekli işlemin yapılması  talep edilmiştir. 

Bunun üzerine ekiplerimizce bölgede yapılan incelemede, işletmeden yolun altında bulunan alana karayolundaki elektrik direği üzerinden su borusu çekildiği tespit edilmiş olup, durum tutanak altına alınmıştır. Yani ortada TİSKİ’nin yaptığı bir haksız uygulama olmadığı gibi aksine yapılan açık bir usulsüzlüğün düzeltilmesi söz konusudur. 

Fotoğraflarda da görüldüğü üzere, tamamen usulsüz olarak, elektrik direkleri üzerinden karayolu güvenliği yanında elektrik tesisatı güvenliğini de tehlikeye atacak şekilde çekildiği belirlenen bu su borusunun TİSKİ tarafından tespit edilmesinin ardından, işletme sahibince kamuoyuna yapılan ve içerisinde mesnetsiz ifadelerin yer aldığı açıklamalar hayretle karşılanmıştır.

Bu işletmedeki su aboneliği ticari bir aboneliktir ve münhasıran işletmenin kullanımı için tesis edilmiştir. Bu sayaçtan geçen suyun başka bir yere, hele de fotoğraflarda görüldüğü gibi usulsüz bir tesisatla başka bir alana iletilmesi hukuken mümkün değildir. Zaten söz konusu usulsüz su tesisatı kurumumuzca tutulan tutanaktan sonra işletme sahibi Sayın Aktürk tarafından kaldırılmıştır. 

Şu bilinmelidir ki; Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü mevzuata ve kurallara aykırı davranan herkesi, konumu ve görevi ne olursa olsun aynı işleme tabi tutmaktadır. Hatır gönül ilişkileri ile iş yürütme, usulsüzlüğün örtülmesi, yanlışı görmezden gelme gibi alışkanlıklar artık çok geride kalmıştır.

TİSKİ Genel Müdürlüğü bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şehre tarihi yatırımları kazandırmanın; 18 ilçenin tamamında dev içme suyu projelerine imza atmanın, asırlık sorunları giderip halkın duasını almanın, herkesin hakkını sonuna kadar savunmanın ve usulsüz işler yapanlara da mevzuat çerçevesinde gerekli müeyyideleri uygulamanın, yani görevini layıkıyla yapmanın gayreti içerisinde olacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Editör: Köksal Ustaoğlu