Türkiye Cumhuriyeti Devleti, binlerce yıllık medeniyetler beşiği olan Anadolu topraklarında kuruldu.

Türkiye Cumhuriyeti; Orta Asya’dan Avrupa’ya uzanan binlerce yıllık Türk tarihinin ana güzergahında yer alır. Güzel Türkçemiz, Türk Dilimiz, binlerce yıldır Anadolu topraklarında konuşulur. Bizim milli ve dini değerlerimizin, inançlarımızın yanında, binlerce yıllık gelenek ve göreneklerimiz de vardır.

Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Abaza, Boşnak, Arnavut ...vb gibi bir çok Halklar, bin yıllardır Anadolu topraklarında, bir arada yaşamaktadırlar. Bu ülkenin farklı etnik guruplardan oluştuğunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk de biliyordu...Atatürk’ün amacı, Anadoluda birlik-beraberliğin oluşmasını sağlamak ve ebediyen devam ettirmek için “Türk Ulusu” bilincini oluşturmaktı.

Milli mücadelemizde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk; Ulusal iradenin kurulması ve korunmasını sağlamak için, bir Ulus olabilmenin gücünü, Türk Ulusu olabilmenin bilincini oluşturmak istemiştir. Ve bunu; “Ne Mutlu Türküm Diyene!” diyerek Ulusal birlikteliğimizi taçlandırılmıştır.

“Türk Milleti çalışkandır, Türk Milleti zekidir.” söylemiyle, halkına cesaret verip Türk Milletinin gücünü dünyaya hatırlatmıştır. “Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur.” diyerek Türk Milletine asaletini, ihtiyacı olan kudreti hatırlatmıştır. Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu'nu kurarak,  Ulus devlet olabilmek için; geçmiş şanlı tarihimizin, dil birlikteliğinin ve güzel Türkçemizin ne kadar önemli olduğuna ve korunması gerektiğine vurgu yapmıştır.

Hiç kimse Türk milletinin ayarlarıyla, milli manevi duygularıyla oynamaya kalkmasın.  Hiç kimse, Vatanımızı ayrıştırmaya, kutuplaştırmaya, bölmeye, çalışmasın. Bu millet sabırlıdır ama hiç umulmadık bir anda tepki verir. Herkes şunu iyi bilsin ki; hiçbir terör örgütü ve destekçileri Türkiye Cumhuriyeti Devletini yıkamaz. Bu ülke, bu millet onları kendi planlarında boğar.

Türk halkı olarak milli mücadele ruhumuzu kaybetmeden, devletimizle, hükümetimizle, siyasi partilerimizle, her görüşten, her düşünceden, her kesimden ve her inançtan halkımızla birlikte, birlik ve beraberlik ruhumuzu kaybetmeden, vatanımıza, ordumuza sahip çıkmalıyız. Gün birlik olma; Emniyet Güçlerimizin, Ordumuzun, Mehmetçiğimizin yanında olma günüdür.

Bugün özgür olarak yaşadığımız bu topraklara çok kolay sahip olmadığımızı unutmadan, var olan milli ve manevi değerlerimizin, gelenek ve göreneklerimizin kıymetini bilmeliyiz. “Güzel Türkçemizi ve Dil birlikteliğimizi korumalıyız.” Geçmişten bugüne kadar daima söylediğimiz ve sonsuza kadar söyleyeceğimiz gibi; “Tek Vatan, Tek Bayrak, Tek Millet, Tek Devlet. Yaşasın Cumhuriyet.!”

Mimar - Hatice ÖZTÜRK

[email protected]