Sosyal Medya Yasasına Göre Kamu Düzenini Bozmaya Elverişli Bilgiyi Paylaşan Kişi 1 Yıldan 3 Yıla Kadar Hapis Cezası Alacak. Sosyal Medya Yasası İle Adli Merciler Tarafından Talep Edilen Bilgiler Verilmezse Sosyal Ağ Sağlayıcılarının İnternet Trafiği Bant Genişliğinin Yüzde 90 Oranında Daraltılabilecek.

AKP-MHP’nin Ortaklaşa Hazırladığı Ve ‘Sosyal Medya Yasası’ Olarak Bilinen Düzenleme TBMM’den Geçti. Bazı Maddeleri 1 Ocak 2023’te Yürürlüğe Girecek Olan Yasa Teklifinde Yer Alan Düzenlemeler Tartışmalara Neden Oldu.

SOSYAL MEDYA YASASI NEDİR, NELERİ KAPSIYOR?

Sosyal Medya Yasa Teklifi İle; Sahte İsim Ve Hesaplarla Yasa Dışı İçerik Oluşturup Paylaşma, Farklı Siyasi Düşüncedeki Kişilere, Herhangi Bir Alanda Rakip Olarak Gördüklerine, Farklı Dinlere Veya Milletlere Yönelik Küfür, İftira Veya Hakaret Etmek, Karalamak Ya Da İtibarsızlaştırmak, Nefret Ve Ayrımcılığa Zemin Oluşturmayı Ortadan Kaldırmayı Hedefliyor.

SOSYAL MEDYA YASASI MADDELERİ NELER?

Teklifle; İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Da Değişiklik Yapılıyor. Bu Kapsamda; Uygulamada Karşılaşılan Sorunların Giderilmesi Amacıyla İçeriğin Çıkarılması, Erişimin Engellenmesi Kararlarının Uygulama Mercii Noktasındaki Tereddütlerin Ortadan Kaldırılması Ve Erişim Sağlayıcıları Birliği'nin Görev Ve Yetki Alanı Belirleniyor.

Çocukların, Gençlerin Ve Ailenin İnternetin Yasa Dışı İçerikleri Hakkında Bilinçlendirilmesi Ve Güvenli Kullanımı Konusunda Bilgilendirilmesi İçin Birliğe İlave Görevler Veriliyor. Kişilik Haklarının Korunmasına Yönelik Olarak Birliğe Yapılan Müracaatlara İlişkin Yapılacak İtirazlarda Takip Edilecek Yargısal Denetim Usulü Hususunda Düzenleme Yapılıyor.

İnternet Ortamında İşlenen Suça Konu Yayınların İçerik Veya Yer Sağlayıcısının Belirlenmesinde Yaşanan Sorunlar Nedeniyle İçeriğin Çıkarılması Ve Erişimin Engellenmesi Kararı Verilebilecek Katalog Suçlarda, Yurt İçi-Yurt Dışı Ayrımı Kaldırılıyor.

Kanunla Düzenlenen Sosyal Ağ Sağlayıcıların Yükümlülük Ve Sorumluluklarına Yönelik; Muhataplık İlişkisinin Güçlendirilmesi, Raporlama Yükümlülüğünün Kapsamının Genişletilmesi, Çocuklara Yönelik Uygulamalar Konusunda Ayrıştırılmış Hizmet Sunumunun Sağlanması, Yargı Mercilerinin Bilgi Taleplerine Süresinde Ve Doğrudan Cevap Verilmesi, Kullanıcı Haklarının Korunması, Kamu Güvenliğini Ve Kamu Sağlığını Etkileyen Olağanüstü Durumlarda Kriz Planı Oluşturarak Etkin Önlemler Alınması Gibi Hususlarda Avrupa Birliği'ndeki Regülasyonlara İlişkin Gelişmeler De Göz Önünde Bulundurularak İlave Düzenlemeler Yapılıyor.

PAYLAŞANA DA HAPİS CEZASI

Sosyal Medyada Halk Arasında Endişe, Korku Veya Panik Yaratmak Saikiyle Ülkenin İç Ve Dış Güvenliği, Kamu Düzeni Ve Genel Sağlığı İle İlgili Gerçeğe Aykırı Bir Bilgiyi, Kamu Barışını Bozmaya Elverişli Şekilde Alenen Yayan Kimse 1 Yıldan 3 Yıla Kadar Hapis Cezasıyla Cezalandırılacak.

Failin, Suçu Gerçek Kimliğini Gizleyerek Veya Bir Örgütün Faaliyeti Çerçevesinde İşlemesi Halinde Söz Konusu Ceza Yarı Oranında Artırılacak.

TÜM BİLGİLER SAVCILIKLARA

Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) Yer Alan, Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma, Devletin Birliğini Ve Ülke Bütünlüğünü Bozma, Anayasal Düzene Ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar, Devlet Sırlarına Karşı Suçlar Ve Casusluk Suçlarına Konu İnternet İçeriklerini Oluşturan Veya Yayan Faillere Ulaşmak İçin Gerekli Olan Bilgileri, Soruşturma Aşamasında Cumhuriyet Savcısı, Kovuşturma Aşamasında Yargılamanın Yürütüldüğü Mahkemece Talep Edilmesi Üzerine, İlgili Sosyal Ağ Sağlayıcının Türkiye’deki Temsilcisi, Adli Mercilere Verecek.

Bu Bilgiler, Talep Eden Cumhuriyet Başsavcılığı Veya Mahkemeye Verilmezse İlgili Cumhuriyet Savcısınca, Yurt Dışı Kaynaklı Sosyal Ağ Sağlayıcının İnternet Trafiği Bant Genişliğinin Yüzde 90 Oranında Daraltılması Talebiyle Ankara Sulh Ceza Hakimliğine Başvurulabilecek.

İnternet Trafiği Bant Genişliğinin Daraltılması Kararı Verilmesi Halinde, Bu Karar Erişim Sağlayıcılara Bildirilmek Üzere BTK’ye Gönderilecek. Kararın Gereği, Bildirimden İtibaren Derhal Ve En Geç 4 Saat İçinde Erişim Sağlayıcıları Tarafından Yerine Getirilecek. Sosyal Ağ Sağlayıcının, Yükümlülüklerini Yerine Getirmesi Halinde Yaptırımlar Kaldırılacak Ve BTK’ye Bildirilecek.

SOSYAL MEDYA TEMSİLCİSİ TÜRKİYE'DE İKAMET EDECEK

Sosyal Medya Platformlarına Getirilen Temsilci Bulundurma Zorunluluğu Kapsamında, Söz Konusu Temsilcinin Artık Yalnızca Türk Vatandaşı Olması Yeterli Olmayacak; Temsilcinin Türkiye'de İkamet Etmesi Gerekecek. Türkiye'den Günlük Erişimin 10 Milyondan Fazla Olması Halinde; Yurt Dışı Kaynaklı Sosyal Ağ Sağlayıcı Tarafından Belirlenen Gerçek Veya Tüzel Kişi Temsilci, Sosyal Ağ Sağlayıcının Sorumlulukları Saklı Kalmak Kaydıyla Teknik, İdari, Hukuki Ve Mali Yönden Tam Yetkili Ve Sorumlu Olup Bu Temsilcinin Tüzel Kişi Olması Halinde Doğrudan Sosyal Ağ Sağlayıcı Tarafından Sermaye Şirketi Şeklinde Kurulan Bir Şube Olması Zorunlu Tutulacak.

BAŞLIK ETİKETLERİNE DE KISITLAMA

Sosyal Ağ Sağlayıcı, Kanun Kapsamındaki Suçlara İlişkin İçerikler İle Başlık Etiketlerinin Yayınlanmamasına İlişkin Kendi Sistem, Mekanizma Ve Algoritmasında BTK İle İş Birliği Halinde Gerekli Tedbirleri Alacak, Bu Tedbirler Raporunda Bulunacak. Sosyal Ağ Sağlayıcıları, Kurum Tarafından İstenen Bilgileri Kuruma Vermekle Yükümlü Tutulacak.

REKLAM VE BANT YASAĞI

İdari Tedbirler Saklı Kalmak Kaydıyla, BTK Başkanı Tarafından Verilen İçeriğin Çıkarılması Ve/Veya Erişimin Engellenmesi Kararının Gereğinin Yerine Getirilmemesi Halinde, Türkiye’de İkamet Eden Vergi Mükellefi Gerçek Ve Tüzel Kişilerin, İlgili Yurt Dışı Kaynaklı Sosyal Ağ Sağlayıcıya 6 Aya Kadar Reklam Vermesinin Yasaklanmasına BTK Başkanı Tarafından Karar Verilebilecek. Bu Kapsamda Yeni Sözleşme Kurulamayacak Ve Buna İlişkin Para Transferi Yapılamayacak. Reklam Yasağı Kararı Resmi Gazete’de Yayımlanacak.

BTK Başkanı, Reklam Yasağı Kararının Yanı Sıra İçeriğin Çıkarılması Ve/Veya Erişimin Engellenmesi Kararının Yerine Getirilmesine Kadar Sosyal Ağ Sağlayıcının İnternet Trafiği Bant Genişliğinin Yüzde 50 Oranında Daraltılması İçin Sulh Ceza Hakimliğine Başvurabilecek.

Hakim Tarafından Bu Yönde Verilen Kararın İlgili Sosyal Ağ Sağlayıcıya Bildirilmesinden İtibaren 30 Gün İçinde İçeriğin Çıkarılması Ve/Veya Erişimin Engellenmesi Kararının Sosyal Ağ Sağlayıcı Tarafından Yerine Getirilmemesi Halinde, Sosyal Ağ Sağlayıcının İnternet Trafiği Bant Genişliğinin Yüzde 90 Oranına Kadar Daraltılması İçin BTK Başkanı Tarafından Sulh Ceza Hakimliğine Başvurulabilecek.

EN GEÇ 4 SAAT…

Hakim Tarafından Verilen Kararlar, Erişim Sağlayıcılara Bildirilmek Üzere BTK’ye Gönderilecek. Kararların Gereği, Bildirimden İtibaren Derhal Ve En Geç 4 Saat İçinde Erişim Sağlayıcıları Tarafından Yerine Getirilecek. Sosyal Ağ Sağlayıcının, İçeriğin Çıkarılması Ve/Veya Erişimin Engellenmesi Kararının Gereğini Yerine Getirmesi Ve BTK’ye Bildirmesi Halinde Yalnızca İnternet Trafiği Bant Genişliğinin Daraltılması Tedbiri Kaldırılacak.

BTK Başkanınca Verilen İdari Para Cezaları, Yasal Süresinde 1 Yıl İçinde Birden Fazla Ödenmezse, Başkan Tarafından Yurt Dışı Kaynaklı Sosyal Ağ Sağlayıcıya Türkiye’de İkamet Eden Vergi Mükellefi Gerçek Ve Tüzel Kişilerin İlgili Sosyal Ağ Sağlayıcısına 6 Aya Kadar Yeni Reklam Vermesinin Yasaklanmasına Karar Verilebilecek. Bu Kapsamda Verilen Reklam Yasağına Aykırı Davranan Türkiye’de İkamet Eden Vergi Mükellefi Gerçek Ve Tüzel Kişilere 10 Bin Liradan 100 Bin Liraya Kadar İdari Para Cezası Uygulanmasına BTK Başkanı Karar Verebilecek.

Sosyal Ağ Sağlayıcı, BTK Tarafından Yapılacak Kullanıcı Haklarına İlişkin Düzenlemelere Uyacak.

Sosyal Ağ Sağlayıcı, Başlık Etiketleri Veya Öne Çıkarılan İçerikler Aracılığıyla Ortam Sağladığı Başkasına Ait Yayın Yoluyla İşlenen Suçtan, Yayını Sunuş Biçiminden Kullanıcının Söz Konusu Yayına Ulaşmasını Amaçladığı Açıkça Belli İse Sorumlu Olacak.

BTK İLE OLAĞAN ÜSTÜ DURUM PLANI

Sosyal Ağ Sağlayıcı, Kişilerin Can Ve Mal Güvenliğini Tehlikeye Sokan İçerikleri Öğrenmesi Ve Gecikmesinde Sakınca Bulunması Halinde, Bu İçeriği Ve İçeriği Oluşturana İlişkin Bilgileri Yetkili Kolluk Birimleriyle Paylaşacak.

BTK, Sosyal Ağ Sağlayıcının Bu Kanuna Uyumuna İlişkin Olarak Sosyal Ağ Sağlayıcıdan Kurumsal Yapı, Bilişim Sistemleri, Algoritmalar, Veri İşleme Mekanizmaları Ve Ticari Tutumlar Dahil Her Türlü Açıklamayı Talep Edebilecek. Sosyal Ağ Sağlayıcı, BTK Tarafından Talep Edilen Bilgi Ve Belgeleri En Geç 3 Ay İçinde Verecek. BTK, Sosyal Ağ Sağlayıcının Kanuna Uyumunu, Sosyal Ağ Sağlayıcının Bütün Tesislerinde Yerinde İnceleyebilecek.

Sosyal Ağ Sağlayıcı, Kamu Güvenliğini Ve Kamu Sağlığını Etkileyen Olağanüstü Durumlara İlişkin Kriz Planı Oluşturmakla Ve Kuruma Bildirmekle Yükümlü Olacak.

BTK Başkanı, Kanunda Belirtilen Yükümlülüklerini Yerini Getirmeyen Sosyal Ağ Sağlayıcıya Bir Önceki Takvim Yılındaki Küresel Cirosunun Yüzde 3’üne Kadar İdari Para Cezası Verebilecek.

CUMHURBAŞKANI BASIN KARTI VEREBİLECEK

Basın Kartı Türleri Yeniden Belirlendi. Teklifte Basın Kartını Taşıyabilecek Kişiler İçin Şartlar Da Sıralandı. Buna Göre Türkiye'de Faaliyet Gösteren Medya Kuruluşlarının Türk Vatandaşı Medya Mensuplarına, Süreli Yayınların Sahiplerine Veya Tüzel Kişi Temsilcileri İle Radyo Ve Televizyonların Yönetim Kurulu Başkanlarına, Yurt Dışında Yayın Yapan Medya Kuruluşlarının, Türk Vatandaşı Sahiplerine Ve Çalışanlarına, Yurt Dışında Serbest Gazetecilik Yapan Türk Vatandaşı Medya Mensuplarına, Medya Alanında Hizmet Veren Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Ve Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının Yürüttükleri Enformasyon Hizmetlerinde Çalışan Kamu Personeline, Medya Alanında Faaliyet Göstermeleri Şartıyla, Sendikalar İle Kamu Yararına Faaliyette Bulunduğu Cumhurbaşkanı Kararıyla Tespit Edilen Dernek Ve Vakıfların Yöneticilerine Basın Kartı Verilebilecek.

Editör: Köksal Ustaoğlu