Hibe programıyla, Cumhuriyetin 100. Yılında ne istihdamda ne eğitimde olan 100 gencin kapsamlı ve bütüncül işgücü piyasası tedbirleri yoluyla istihdam edilebilirliğini artırmak ve işgücü piyasasına katılımlarını desteklemek hedefleniyor.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı (İKGPRO) paydaşlığında hayata geçirilen Veriyle Gelecek Projesi’nin tanıtım toplantısı 22 Aralık Cuma günü İstanbul’da gerçekleşti. Proje kapsamında, NEET olarak nitelendirilen, Türkçeye ise “eğitimde, istihdamda veya mesleki eğitimde olmayanlar” olarak çevrilen, 15-29 yaş arasındaki 100 gencin iş hayatına hazırlanması hedefleniyor. Etkinlikte gençlerin geleceğini şekillendirmeye yönelik veri bilimci mesleği hakkında da detaylar paylaşıldı.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Feyyaz Ünal: “2024’e açılan pencereden ülkemize baktığımızda gençlerimizin hem ekonomiye hem de yaşama katılımlarında arzu ettiğimiz seviyede olmadığımızı görüyoruz. NEET” olarak tanımladığımız öğretimde, istihdamda veya eğitimde olmayan genç nüfusu temsil eden kavram ve buna bağlı ölçütler ne yazık ki bu durumu teyit ediyor. Bugün ülkemizin gerek genç işsizlik gerekse de beyin göçünde geldiği nokta, gençliğin enerjisini dönüştürmesinin önündeki en önemli engellerdir.

NEET’in kronik bir soruna dönüşmesinin önündeki en büyük engel, en temel basamaktan mesleki basamaklara kadar tasarlamamız gereken çağdaş bir eğitim anlayışıdır.

Analitik düşünebilen, dünyaya-bilime ve bilgiye açık nesiller yetiştirmek; çocuklar ve gençlerin önüne yeni hedefler, yeni fırsatlar, yeni ufuklar ve yeni umutlar inşa etmeliyiz. Yaratıcı fikirlerin, girişimci ruh ve yenilikçiliğin ancak eleştirel düşüncenin hayata geçtiği toplumlarda ortaya çıkacağına inanıyoruz. Ve bunun için de ezberci değil, özgürlükçü ve yenilikçi bir eğitim sistemi reformuna ihtiyacımız var. 

H&M’İN TRABZON’DAKİ İLK MAĞAZASI FORUM TRABZON AVM’DE AÇILDI! H&M’İN TRABZON’DAKİ İLK MAĞAZASI FORUM TRABZON AVM’DE AÇILDI!

Ancak böyle bir reformu hayata geçirdiğimiz ve gençlerimizi yaşamda özgür bıraktığımız ölçüde onların işgücüne katılımlarını destekleyecek teşviklerin anlam bulması için gerekli temeli atabiliriz.” dedi.

Projenin hedefleri arasında, veri bilimi mesleğiyle NEET'lerin işsizlik oranını azaltmak başta olmak üzere bir dizi önemli amaç bulunduğu söyleyen T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı Vekili Dr. Varol Dur, “Gençlerimizi veri bilimi konusunda uzmanlaştırmak ve bu alanda istihdam yaratan teknoloji firmalarıyla buluşturmak, istihdam edilebilirliklerini artırmak ve uzun vadeli istihdam becerileri kazandırmak bu hedefler arasında öne çıkanlar arasındadır.

Aynı zamanda, projemiz gençlere yeni fırsat pencereleri açmayı amaçlamakta ve girişimcilik ruhunu destekleyerek gençlerin motivasyonlarını ve özgüvenlerini artırmayı hedeflemektedir” dedi.

Etkinlikte ayrıca Wellbees CEO’su Melis Abacıoğlu “Veriyle Geleceği Şekillendirme: Wellbees Perspektifi”, İstanbul Ekonomi Araştırma Genel Müdürü Can Selçuki “Demokratik Veriye Doğru Adımlar” konu başlıklarında birer konuşma yaptılar.

Editör: Köksal Ustaoğlu