Toplumsal Çürüme

Şanlı bir Kurtuluş Savaşı’nın ardından; akılla, bilimle, emekle,, onurla kurulmuş TürkiyeCumhuriyeti, sadece iktisadi ve siyasi olarak değil; toplumsal ve ahlaki olarak da tam bir yıkım süreci yaşamaktadır.

Cumhuriyet’i kuranlar, ‘’Cumhuriyet fazilettir’’ diye adlandırmışlardı Cumhuriyet’i. bugün bu anlayıştan çok uzağa düşmüş durumdayız.

Sanki her şey toplumun bozulması, çürümesi için yapılıyor. Tanıdığımız birçok namuslu,dürüst, ‘’helal süt emmiş’’ insanın; yanlışları, ülkenin zenginliklerinin yağmalanmasını; hukuksuzlukları, adaletsizlikleri savunduklarını; savunmak için ‘’amma…’’ diyerek bahaneler üretmeye çalıştıklarını büyük bir üzüntüyle görüyoruz.

İnanınız bütün bunlar kendiliğinden olmuyor.Tepeden aşağıya doğru medyada toplumun dokusunu bozacak, budalalaştıracak programlar, eğlence adı altında zevzeklik ve kepazelikler, eğitim sistemini yozlaştırmalar, kültüre-sanata insanı insan yapacak her türlü değere karşı tavır almalar ile oluyor.

Dinsel söylem bile din bezirganları tarafından toplumda tepeden tırnağa yaşanan yozlaşmanın, çürümenin ve dağılmanın aracı haline getirildi.

Gençlere, topluma rol-model olması gereken yöneticiler, toplumun önündeki siyasetçilerin en önemli yükümlülüklerinden biri; toplumu daha ileri taşımak iken, onlar ne yapıyor? Toplumun en geri, en ilkel yanlarına seslenerek, oraları debreştirerek oradan ‘’yağ çıkarma’’- oy devşirme peşindeler.. Böylece kendi yağmalamalarının, usulsüzlüklerinin, devlet olanaklarından yararlanarak ihtişamlı yaşayışlarının göze batmaması sağlanıyor.

Bu, büyük bir tehlikedir.

Bir ülkenin bağımsızlığını kaybetmesi dahi bundan daha büyük bir felaket olmayabilir.

Çünkü; toplum olma, ulus olma, insan olma bilincini kaybetmemiş bir topluluk, bağımsızlığını tekrar kazanabilir. buna en güzel örnek, 2. Dünya Savaşı sonrası Almanya’nın durumudur.

Almanya, 2. Dünya Savaşı’nda yerle bir oldu. Fakat çok kısa bir süre sonra kendini toparlayarak dünyanın süper güçlerinden biri olmayı başarabildi. Bunu nasıl başardı?

Topraklarında petrol mü bulundu, altın madeni mi bulundu?.. sebep; Alman toplumunun sanatta, bilimde, felsefede diğer toplumlara oranla gelişkinliği idi. Almanya topraklarının madeni akıl, bilim, felsefe idi..

Ülkemiz, içine düşürüldüğü tüm bu olumsuzlukları, nice badirleri aştığımız gibi aşacaktır Cumhuriyet’in kendisine emanet edilmesinin sorumluluğunu taşıyan milyonlar elbetteki ülkemizi güzel günlere taşıyacaktır, Yeniden Atatürk Cumhuriyeti’ni kuracak azim ve güce sahiptirler

23856-014.jpg

Editör: TE Bilisim