Sanayileşmenin teşvik edilerek geliştirilmesi ve bu amaçla yatırımcının ihtiyaç duyduğu yatırım arazisi tahsisi amacıyla, başta organize sanayi bölgeleri ve endüstri bölgeleri olmak üzere planlı sanayi alanlarının genişletilmesi, stratejik ve büyük ölçekli yatırımlar için yer temininde ve kamulaştırma süreçlerinde yeni bir mekanizma geliştirilmesi, bu faaliyet için 2024 3. çeyrek sonuna kadar idari düzenleme yapılması hususları eylem planı olarak öngörülmüş bulunmaktadır. 

Trabzon sanayicisi Eylem Planı kapsamında bugüne kadar sanayileşmenin teşvik edilmesi amacıyla hiçbir şey yapılmayan, sadece boş vaatler sunulan Trabzon için,  Sayın Trabzon Milletvekillerinin Trabzon Arsin Yatırım Adası Endüstri Bölgesine sahip çıkarak yatırım programına aldırmalarını ve ayrıca “su ürünleri ve hazır giyim sektörleri için gerekli olan organize sanayi bölgelerinin” ivedilikle yatırım programına dahil edilmesini ve mevcut OSB’lerin genişletilmesi için ivedi çalışmalar yapılması için girişimlerde bulunmalarını beklemektedir.

Son 20 yılda sanayi altyapısı hazırlanması ve Trabzon’un yüksek katma değerli ürün üretimi açısından yatırımcı için cazip hale getirilmesi için Trabzon’un siyasileri illerine hiçbir katkı sunmamış ve şehrimiz bu ilgisizlik nedeniyle ekonomik olarak sürekli kan kaybeder duruma düşürülmüştür.

Bu nedenle; Orta Vadeli Planda açıklandığı şekliyle, Trabzon’da yatırımcı için yeni planlı sanayi alanları oluşturulması amacıyla Arsin Yatırım Adası Endüstri Bölgesi, Su Ürünleri İhtisas Organize Bölgesi ve Hazır Giyim Organize Sanayi Bölgelerinin yatırım programına aldırmaları kamuoyunun tüm Trabzon Milletvekillerinden en önemli beklentisidir.

Bilgilerinize saygılarımla arz olunur.

Saffet KALYONCU

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı

Editör: Köksal Ustaoğlu