Özel gereksinimli bireyler için farkındalık oluşturmak adına Mahmut Goloğlu Kültür Merkezi’nde organize edilen konferansa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Çimer, Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Burcu Aktaş, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan konferansta Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Burcu Aktaş, birim faaliyetleri ile ilgili bilgiler aktardı. Aktaş, lise düzeyine kadar özel gereksinimli öğrencilerin mevcut gelişimsel özellikleri ve gereksinimlerinin belirlenerek öğretim süreçlerinde çeşitli düzenlemeler yapıldığını üniversiteye gelindiğinde ise özel gereksinimlilerin ihtiyaç duyduğu destekleri kendilerinin talep etmesi gerektiğini kaydetti.

Fatih Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Pınar Yaşar Hayal’ın konuşmacı olduğu konferansta Otizm Spektrum Bozukluğunun (OSB) tarihçesi, nedenleri hakkında bilgi verildi.

 Otizmin birtakım nedenleri olmakla birlikte kesin nedeninin henüz bilinmediğini belirten Hayal, “OSB’nin tıbbi tedavisi henüz bulunmamaktadır. Özel eğitim ile etkileri azaltılabilir. Çeşitli hayvanlar, sanatsal etkinlikler, sportif faaliyetler, oyun ve oyuncaklar ile terapiler yapılmaktadır. Farklı bilimsel dayanaklı yöntemler kullanılabilir, ailenin ihtiyaçları, çocuğun ilgi ve ihtiyaçları, uygulayıcının uzmanlığı; hangi yöntemin kullanılacağına karar verilmesi sürecinde etkilidir. OSB’de kullanılan yöntemlerin birçoğunun temelini Uygulamalı Davranış Analizi (UDA) oluşturmaktadır. Farklı yöntemlerin etkililiklerini kanıtlamak için yapılan bilimsel çalışmalar devam etmektedir.” dedi.

Otizm ile ilgili son istatistiklere de değinen Hayal, “Açıklanan son istatistiklere göre her 36 çocuktan biri otizm tanısı almaktadır.  Erkek çocuklar kız çocuklara göre 3,8 kat daha fazla etkilenmekteyken erkek çocukların bilişsel beceri puanları kız çocuklara göre daha yüksektir. Kız çocuklarının otizm spektrum bozukluğu tanısı alma riskleri daha az olmasına rağmen zekâ yetersizliği ve davranış probleminden daha yoğun şekilde etkilenmektedirler.” diye konuştu.

Konferansın sonunda konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Çimer, yaşam tarzının otizmli bireylere göre ayarlanması gerektiğini belirterek “Otizme yönelik farkındalığı artırmalıyız. Hepimiz bir şekilde otizmle karşı karşıya kalabiliriz. Aile bireylerimizde, çocuklarımızda, akrabalarımızda, komşularımızın çocuklarında, öğretmenlerimizin sınıflarında, işyerinde çalıştığımız bireylerde bu tür davranışları görebiliriz. Dolayısıyla farkındalığımızı daha da artırmamız gerekiyor.” dedi.

Konferans sonunda Fatih Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Pınar Yaşar Hayal’e, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çimer tarafından çiçek takdim edildi.

Editör: Köksal Ustaoğlu