Suiçmez; “3 Mart 1924 tarihi, Türkiye Cumhuriyeti'nin laiklik ilkesinin temellerinin atıldığı tarihi bir dönüm noktasıdır. 3 Mart Devrim Yasaları'nın kabul edilmesiyle, ülkemizde hilafetin kaldırılması, eğitim sisteminin birleştirilmesi ve din işlerinin devlet yönetiminden ayrılması gibi önemli adımlar atılmıştır. Bu yasalar, Türkiye'nin modernleşme ve çağdaşlaşma sürecinde önemli bir rol oynamış ve laik Türkiye Cumhuriyeti'nin temel felsefesinin kurulmasına katkı sağlamıştır.

Gnümüzde TBMM’nin ve Anayasanın yok sayıldığı, Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmadığı ve yeni bir Anayasa ile Laikliğin ortadan kaldırılmasını amaçlandığı bu dönemde laiklik ilkesine ve Cumhuriyet'in temel değerlerine sahip çıkma gerekliliği daha da önemlidir.

Laiklik ilkesine ve Cumhuriyet'in temel değerlerine sahip çıkmak, toplum olarak bir sorumluluktur. Bu değerlere sahip çıkmak, demokratik bir toplumun gereğidir ve gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmak adına önemlidir. 

Devrim yasalarına ve Cumhuriyet değerlerine olan bağlılığımız ile 3 Mart 1924 Hilafetin Kaldırılması ve Laikliğin Kabul Edilmesi kutlu olsun.” ifadelerini kullandı.

Osmankalyoncusite

Editör: Köksal Ustaoğlu