Doğuş Üniversitesi Üsküdar- Çengelköy Yerleşkesinde yapılacak olan sempozyum kapsamında Kültür Endüstrisi, Kültür Endüstrisi ve Telif Hakları İlişkisi, Kültür Endüstrisi Bağlamında Bilgisayar Programları ve Yazılımlar, Kültür Endüstrisinin Sosyolojik Boyutları, İlim ve Edebiyat Eserleri, Sinema ve Televizyon Eserleri, Güzel sanat Eserleri ve Moda Tasarımları ile Uygulamada Telif Hakları” konuları tartışmaya açılacak.

Telif Hakları Derneği Başkanı Cafer VAYNİ; “Pandemi dolayısıyla ara vermek zorunda kaldığımız sempozyumun ikincisini gerçekleştirmekten mutluyuz. Doğuş Üniversitemizle bu önemli faaliyeti birlikte gerçekleştiriyoruz. İki gün sürecek sempozyumun bu denli başarılı hale gelmesinde rektörümüz Prof. Dr. Turgut Özkan, Hukuk Fakültesi hocamız Prof. Dr. Mehmet GENÇ, Dr. Sami Özgür MEMİŞOĞLU, Arş. Gör. Ela KARATAY ve İnkılap Tarihi Enstitüsü öğretim görevlisi Dr. Hakan KAYA olağan üstü çaba harcadılar. Kendilerine müteşekkirim” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığını temsilen Telif Hakları Genel Müdür yardımcısı Fatoş ALTUNÇ hanımın da katılacağı üç oturum ve bir panelden oluşacak sempozyum kapsamında;

25 Kasım2022, cuma günü 9.00-18.00 saatleri arasında gerçekleşecek olan üç oturumun birincisinde “Kültür Endüstrisi” konuşulacak. Oturum Başkanlığını İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Cahit SULUK’un yapacağı oturumda Prof. Dr. Kadir CANATAN; “Kültür Endüstrisi: Bir Kavramın Anatomisi ve İçerimleri”, Prof. Dr. Süleyman DOĞAN; “Kültür Endüstrisi, Tüketim Toplumu ve Postmodern Medya”, Kültür ve Turizm Bakanlığından Belgin ASLAN; “Kültür Endüstrileri ile Telif Hakları İlişkisi ve Uluslararası Boyutu”, Dr. Eylem ÖZÇİMEN ise “Sinema ve Film Çalışmalarında Telif ve Telif Sorunları” konularında bildiri sunacaklar.

“Telif Hakları” başlığını taşıyan ikinci oturumun başkanı Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi dekanı Prof. Dr. Mustafa Alper GÜMÜŞ. Oturumda Doç. Dr. Canan KÜÇÜKALİ; “5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda Düzenlenen Cayma Hakkı ve Caymaya İtiraz Davası Uygulamaları”, Prof. Dr. Mustafa TOPALOĞLU ve Av. Nazlı Tuba ÇATI birlikte; “Yeni Dijital Teknolojiler Işığında Müzik Telif Sözleşmeleri” ve Dr. Nedim TÜRKMEN; “Telif Kazancı Elde Edenlerin Vergisel Yükümlülükleri” başlıklı bildirilerini sunacaklar.

Üçüncü oturumun başlığı ise “Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku” olup Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa TOPALOĞLU tarafından yönetilecek. Oturumda Prof. Dr. Tekin MEMİŞ; “Paylaşım Platformlarının Fikri Hak İhlallerinden Sorumluluğuna İlişkin Değişimler, Değerlendirmeler”, Doç. Dr. Sinan BAYINDIR; “Fikri Mülkiyet Suçlarında Soruşturma ve Kovuşturma Usulü”, Dr. Çağatay ÇINAR; “Fikri ve Sınai Haklara İlişkin Haksız Rekabet Suçu” ve Dr. Sami Özgür MEMİŞOĞLU; “Moda Tasarımlarının Sınai Mülkiyet Kanunu Çerçevesinde Korunması” konularını paylaşacaklar.

26 Kasım 2022, cumartesi günü ise geniş katılımlı, “Uygulamada Telif Hakları” başlıklı panel gerçekleştirilecek. Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Mehmet GENÇ’in yöneteceği panelde Prof. Dr. Selahattin YILDIZ; “Sinema Telif Hakları” Hâkim Habibe ASLAN; “Sinema Eser Sahipliğinden Kaynaklanan Uygulamalar”, Yargıtay Üyesi Dr. İhsan BAŞTÜRK; “Fikri Mülkiyet Haklarının Korunmasında Teknoloji Sınavı (FSEK md. 72)”, Arş. Gör. Ela KARATAY; “Birlikte Eser Sahipliğinde Adi Ortaklık Hükümlerinin Kıyasen Uygulanması”, Av. Teknail ÖZDERYOL; “Embed Kod Yolu Aracılığıyla Link Verme Suretiyle İnternette Müzik Yayını”, Hâkim Dr. Adnan ÇAVUŞ; “Telif Hakkı İhlallerinde Soruşturma ve Kovuşturma Usulü”, Hakim Fatma Sonan DOLUNAY; “Telif Haklarının Ceza Yargılanmasında Korunması” ve Savcı Asım EKREN; “Fikir ve Sanat Eseri Kapsamında Korunan Hakların İnternet Yoluyla İhlal Edilmesi Halinde Kişilerin ve/veya Kurumların Yasal Başvuru Yolları ve Uygulama Sorunları” başlıklı konuşmalarıyla telif haklarının uygulamadaki durumunu çeşitli boyutlarıyla paylaşacaklar.

Sunuculuklarını Doç. Dr. Nermin Özcan ÖZER ve Dr. Hakan KAYA’nın üstleneceği sempozyum Doğuş Üniversitesi, Çengelköy Yerleşkesi, Konferans Salonunda (Bahçelievler Mahallesi, Bosna Bulvarı, No:140,34680, Üsküdar / İSTANBUL) gerçekleşecek.

 www.telifhaklarisempozyunu.org web sitesinde de ayrıntılı bilgilerin de yer aldığı “2. Ulusal Kültür Endüstrisi ve Telif Hakları Sempozyumu” Teşekkür Belgesi takdimiyle saat 13.00’da sona erecek.

Editör: Köksal Ustaoğlu