FİKRİ VE VİCDANI HÜR GENNÇLER ÜLKEMİZİ HEP İLERİYE TAŞIYACAK FİKRİ VE VİCDANI HÜR GENNÇLER ÜLKEMİZİ HEP İLERİYE TAŞIYACAK

Bunun son örneğini Of Milli Eğitim Müdürlüğünün okul idarecileri aracılığıyla “WhatsApp Öğretmen Gruplarına” gönderdiği mesajda tekrar görüyoruz. Eğitim çalışanlarına emrivaki bir dayatmayla Of Belediyesi’nin 19 Mart Salı günü düzenlemiş olduğu iftar programına aileleriyle birlikte katılmaları için mobbing düzeyinde baskı yapıldığına şahit oluyoruz.

Öğretmenlerimize gönderilen iletinin içeriğinden de anlaşılacağı üzere iftar programı için daha önce yapılan davete bazı okulların ve öğretmenlerin katılmayacağı tespiti üzerine uyduruk bir gerekçeyle “eksizsiz katılım” sağlama yönünde ikinci bir mesaj daha atılıyor. Zaten içerikte açıkça belirtildiği üzere daha önce yapılan toplantıda okul idarecilerinin bu programa katılımı konusunda karar alındığı belirtiliyor. Yani idarecilerin iftar programına katılım özgürlüğü bireysel bir karara bırakılmadan ‘resmi/kurumsal bir karar’ gibi sunuluyor.

Eğitim-İş Trabzon Şubesi olarak sormak istiyoruz?

1-      Of Belediyesi’nin iftar programına katılım hususunda alınmış yazılı bir karar var mıdır?

2-      Of Milli Eğitim Müdürlüğünün Belediye’nin iftar programına “eksiksiz katılımın” sağlanması için okul yöneticilerine ve eğitim emekçilerine baskı yapmasının gerekçesi nedir?

3-      Hangi davet olursa olsun; her davet nezaket sınırları içinde gerçekleşen ve katılım zorunluluğu bulunmayan etkinlikler iken özellikle bir iftar programına katılım için yoğun çaba gösterilmesinin belediye başkanlığı seçimleri için yapılan “siyasi propaganda” mahiyeti var mıdır?

4-      İnsanların, bireysel ibadetlerinin ve dini duygularının politikaya alet edilmesi olasılığı üzerine bu iftar programına katılmama yönündeki tercihine karşı yapılan baskı inanç ve ibadet özgürlüğünün ihlal edilmesi anlamına gelmiyor mu?

5-      Bu iftar programının masrafları nereden karşılanmaktadır? Bu soruyu iki nedenle soruyoruz. Eğer Of Belediyesinin kasasından çıkan parayla karşılanıyorsa tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan ve tüm Of halkının bütçesinden karşılanan bu iftar yemeğinin oruç ibadetimizi sakatlayacağını düşünmekteyiz. Yok eğer bu yemeği “belediye başkan adayı” kendi cebinden karşılayacaksa bunun da apaçık bir seçim propagandası olduğu kanaatindeyiz.

6-      Türkiye laik bir hukuk devletidir. Dolaysıyla her bireyin din, inanç ve vicdan özgürlüğü bulunmaktadır. Hal böyleyken dini bir etkinlik olan iftar programına katılım için eğitim çalışanlarını zorlamak suç teşkil etmiyor mu?

Eğitim-İş Sendikası olarak yukarıdaki sorularımızın Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Of İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yanıtlanmasını bekliyoruz. Fakat biz bu soruların cevaplarını ve nedenlerini tahmin edebiliyoruz. Siyasi iktidarın baskısıyla ve yönlendirmesiyle milli eğitim camiasını yönetmeye kalkışanları bir daha uyarıyoruz; suç işliyorsunuz! Çünkü Of MEM böyle bir karar alamaz. İster dini ister siyasi herhangi bir saikle çalışanlara katılım yönünde baskı yapılamaz! Başta yöneticiler olmak üzere her kurum ve birey Laik Türkiye Cumhuriyeti anayasasına ve kanunlarına uymak zorundadır. 

Eğitim-İş Sendikası olarak konunun takipçisi olacağımızı ve gerekli girişimlerde bulunacağımızı şimdiden ilan ediyoruz.

Eğitim-İş, eğitim emekçilerinin yanında durmaya devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Editör: Köksal Ustaoğlu