Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği tarafından bölgede inşaat ve yapı malzemeleri sektöründe faaliyet gösteren şirketlere yönelik olarak hazırlanan Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirmesi Projesi (UR-GE) Ticaret Bakanlığınca onaylandı.

2022 yılının son çeyreğinde gerçekleştirilecek ihtiyaç analizi faaliyeti çerçevesince projede yer alan şirketler yüz yüze ziyaretler ile incelemeye alınacak, eksiklikleri tespit edilecek ve bu eksikliklerin tamamlanmasına olanak sağlayacak eğitim ve danışmanlık programlarının detayları belirlenecek. Yurt dışı hedef ülke araştırması, pazar analizi, maliyet yönetimi, uygulamalı dış ticaret, yenilik ve dijital teknolojiler, yeşil dönüşüm, enerji verimliliği ve daha birçok alanda gerçekleştirilecek eğitim ve danışmanlık faaliyetleri ile şirketlerin kurumsal kapasiteleri artırılacak. İhtiyaç analizi, ayrıca hedef pazarların ve öncelikli ülkelerin belirlenmesine olanak sağlayacak. 2023 yılı itibariyle ise bu hedef ülkelere yönelik yurt dışı ziyaretleri, inceleme gezileri, ikili iş görüşmeleri, ticaret heyetleri gerçekleştirilecek. Ülkemize gelmek üzere sektörü yerinde incelemek isteyen yabancı şirketler ise alım heyeti programları çerçevesince desteklenecek.

36 ay süre ile gerçekleştirilecek faaliyetler, Türk şirketlerinin kümelenme ruhunu ve ortak iş yapma kültürünü geliştirmelerine, güç birliği platformu oluşturmalarına ve böylelikle küresel rekabet edebilirliklerinin artırılmasına katkı sağlayacak.

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan; inşaat ve yapı malzemeleri sektörüne yönelik hazırladıkları projede sektörün önde gelen 26 şirketinin yararlanıcı olarak yer aldığını belirterek, ülkemiz ve bölgemizin önemli sektörleri arasında yer alan inşaat ve yapı malzemeleri sektörünün bölge ihracatı açısından çok önemli potansiyel taşıdığını bildikleri için bu şirketlerin ihracata yönlendirilmesi, ihracat kapasitelerinin daha da arttırılması ve sektör içinde işbirliklerinin geliştirilerek güç birliği sinerjisi oluşturulması amacıyla bu projeyi hazırladıklarını belirtti.

Gürdoğan; inşaat ve yapı malzemeleri sektörü açısından bölge ve komşu ülkeler başta olmak üzere, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesinde çok önemli ihracat potansiyeli olduğunu ve bu kapsamda da projede yer alan şirketlerimizle hedef pazarlar tespit edilerek bu pazarlara yönelik ticaret heyetleri programları düzenleyerek ihracatın daha üst rakamlara çıkması konusunda yoğun çalışma yapacaklarını ifade etti.

Bilgilerinize en derin saygılarımla sunulur.

Editör: Köksal Ustaoğlu