İhaleye katılacak olanların başvurularını 4 Nisan Salı günü saat 17.00’ye kadar ihale dosyası hazırlayarak Komisyon Başkanlığına (Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) teslim etmeleri gerekmektedir.

İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre

yapılacak olup, ihale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yalıncak Ek Hizmet Binası Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğünde görülebilir.