Genel Sekreterliğimiz yetki alanında bulunan Doğu Karadeniz Bölgesi; Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2023 yılı Ocak-Temmuz döneminde 855 Milyon 333 bin 285 dolar tutarında ihracat gerçekleşmiş olup, ihracatta bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 13 artış yaşanmıştır. 2023 yılı ilk 7 ayında Bölgemizden gerçekleşen ihracatın; 667 Milyon 503 Bin 224 doları Trabzon ilimizden, 122 Milyon 903 Bin 221 doları Rize ilimizden, 38 Milyon 912 Bin 561 doları Artvin ilimizden ve 26 Milyon 14 Bin 279 doları ise Gümüşhane ilimizden gerçekleşmiştir. Bölge illerinden gerçekleşen ihracatta bir önceki yılın aynı dönemine göre; Trabzon’dan gerçekleştirilen ihracatta yüzde 21, Artvin’den gerçekleştirilen ihracatta yüzde 9, artış yaşanırken, madencilik ürünleri ihracatındaki düşüşe bağlı olarak Rize’den gerçekleştirilen ihracatta yüzde 2, Gümüşhane’den gerçekleştirilen ihracatta ise yüzde 39 oranında düşüş görülmektedir.

2023 yılı ilk 7 ayında Doğu Karadeniz Bölgemiz Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden en fazla ihracat gerçekleştirilen sektörler;

-          350 Milyon 600 bin 498 dolar ile Fındık,

-          134 Milyon 92 Bin 347 dolar ile Su Ürünleri ve Hayvancılık Mamulleri,

-          133 Milyon 852 Bin 875 dolar ile Yaş Meyve Sebze,

-          82 Milyon 280 Bin 758 dolar ile Maden ve Metaller,

-          24 Milyon 13 Bin 736 dolar ile Kimyevi Maddeler ve Mamulleri olarak sıralanmıştır.

Doğu Karadeniz Bölgemizden 2023 yılı Ocak-Temmuz döneminde 131 farklı ülkeye ihracat yapılmış olup, en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise sırasıyla; Rusya Federasyonu, İtalya, Almanya, Gürcistan ve Çin Halk Cumhuriyeti olmuştur. Bu ülkelerden Rusya Federasyonu’na yapılan ihracatımızda yüzde 50, İtalya’ya yapılan ihracatımızda yüzde 41, Almanya’ya yapılan ihracatımızda yüzde 16 ve Gürcistan’a yapılan ihracatımızda yüzde 10 artış yaşanmıştır.        

İhracat yapılan ülkelerden Fas, Finlandiya, Endonezya ve Malezya’ya yapılan ihracatta önemli oranda artış yaşanmış, geçtiğimiz yılın aynı döneminden farklı olarak başta İzlanda, Myanmar, Paraguay ve Cezayir olmak üzere 13 farklı ülkeye daha ihracat gerçekleştirilmiştir.

Bununla birlikte ihracatçılarımızın en çok sorun yaşadığı konuların başında finansmana erişim imkanlarının kısıtlı olması gelmektedir. İhracatçıların finansmana erişiminin daha da kolaylaştırılarak uzun vadeli kredi imkanlarının sağlanması ile ihracatımızın daha yüksek rakamlara ulaştırma imkanı sağlanmış olacaktır. Ayrıca son yıllarda yatırım fakiri olan Doğu Karadeniz Bölgemizde ve özellikle Trabzon ilimizde yatırımcılara yatırım yapabilecekleri organize sanayi bölgeleri kurulması ile bölge ihracatımız ancak gelişebilecektir. Trabzon kamuoyu hala söz verilen Arsin Yatırım Adası Endüstri Bölgesinin yapımına başlanabilmesi için yatırım programına alınmasını beklemektedir Bölge ihracatımızda yüksek katma değerli ürün üretim ve ihracatı için Milletvekillerimizden bu yatırıma sahip çıkmalarını beklemekteyiz

Bilgilerinize saygılarımla arz olunur.

Saffet KALYONCU

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı

Editör: Köksal Ustaoğlu