Anadolu Sigorta #DahaEşit Bir Toplum İçin Çalışıyor

Anadolu Sigorta, toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Arya Kadın Yatırım Platformu ile iş birliği yaparak üniversitelerde düzenlediği “Sözü Olan Kadınlar” buluşmalarında toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığına destek oluyor. 

Anadolu Sigorta Arya Kadın Yatırım Platformu ile iş birliği kapsamında iki üniversitede “Sözü Olan Kadınlar” söyleşisi düzenledi. İlki İstanbul Aydın Üniversitesi’nde düzenlenen etkinliğin ikincisi Şanlıurfa Harran Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Geçen yıl, Arya Platformu’ndaki girişimcilere, yatırımcılara ve üyelere özel, sigortacılık ile ilgili etkileşimli çevrim içi eğitimler de veren Anadolu Sigorta, üniversitelerde düzenlediği “Sözü Olan Kadınlar” buluşmaları ile toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yarattı.

Şanlıurfa Harran Üniversitesi’nde düzenlenen etkinlikte konuşmacı olan Anadolu Sigorta 1. Genel Müdür Yardımcısı Filiz Tiryakioğlu, “Sözünü eyleme dönüştüren kadınlarla birlikte, kadınların toplumun her alanında olduğu gibi işgücüne de katılmaları ve karar alıcı pozisyonlarda daha etkin roller almaları, toplumumuzun dönüşmesi için hayati bir öneme sahip. Bu yaklaşımla, hep birlikte #DahaEşit bir toplum diyoruz” dedi.

Tiryakioğlu sözlerine “Kadınların tüm sektörlerde yer alarak, ekonomik ve sosyal alanda eşit haklara sahip olması, toplumsal ve ekonomik kalkınmanın gerekliliği. Bunun için ilk adımın eğitim sisteminde atılması gerektiğine inanıyoruz. Özellikle dezavantajlı bölgelerdeki kız çocuklarının eğitimlerine hassasiyet gösterilerek sosyal hayatlarının da desteklenmesi çok önemli. Kadınların mesleki niteliklerinin gelişimi ve hayat boyu eğitim imkanına sahip olmaları sürdürülebilir kalkınmanın vazgeçilmezi. Kadınların işgücüne katılımlarının yanında, karar alıcı pozisyonlarda da daha etkin yer almaları, toplumsal cinsiyet eşitliğinde ilerlemenin önemli göstergelerinden biri olacaktır” diyerek devam etti.

“Hep birlikte #DahaEşit bir toplum diyoruz”

İstanbul Aydın Üniversitesi’ndeki etkinlikte konuşmacı olan Anadolu Sigorta İletişim Koordinatörü Berna Semiz Ergüntan; gündelik söylemlerimizde farkına varmadan kullanılan cinsiyetçi kelimelerin, toplumsal cinsiyet eşitliğinin önündeki en büyük engellerden biri olduğunu söyleyerek Anadolu Sigorta’da toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarına dildeki ezberleri sorgulayarak başladıklarını ifade etti.  Ergüntan sözlerine “Şirketimizde hiyerarşiden uzak ve cinsiyet dengeli bir eşitlik komitesi kurduk. Şiddetin ve ötekileştirmenin her türlüsüne karşı sıfır tolerans prensibini kabul ettik ve toplu iş sözleşmemize ekledik. Doğum sonrası 6 ay ücretsiz izin hakkını cinsiyet ayrımı gözetmeyecek şekilde güncelledik. Bu hakkı evlat edinenleri ve koruyucu aile görevi üstlenenleri de kapsayacak şekilde genişlettik. #DahaEşit Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Programı’nı başlattık. Bu kapsamda tüm çalışma arkadaşlarımızın katıldığı toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri düzenledik. Sürdürülebilir kalkınmanın temellerinden biri olduğuna inandığımız toplumsal cinsiyet eşitliğini ana akımlaştırmaya yönelik çalışmalarımızı ‘Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nin imzacısı ve Target Gender Equality (Hedef Toplumsal Cinsiyet Eşitliği) programının katılımcısı olarak sürdürüyoruz. Bunun yanında İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı BADV (Business Against Domestic Violance) Projesi’nin de katılımcısıyız. Türkiye’nin ilk kadın odaklı yatırım platformu Arya ile yaptığımız bu iş birliği de gençlere iş hayatındaki toplumsal cinsiyet farkındalığında yaşanan dönüşümü aktarmamız bakımından da çok anlamlı.” dedi.

Editör: Köksal Ustaoğlu