Bu durum coğrafi işaretli Akçaabat köftesine et temininde sorun yaşanmasına ve çeşitli illerden Akçaabat’a canlı hayvan ve kargas et getirilip Akçaabat köftesi için kullanılmasına sebep olmaktadır.

Akçaabat dışında yetiştirilen büyükbaş hayvanların etlerinden Akçaabat köftesinin yapılması coğrafi işaretli bir ürünün imal edilme şartlarına ve mülkiyet kanuna aykırı bir durumdur. Akçaabat köftesinin özgün lezzetinin kaybolmasına, büyükbaş hayvan yetiştiricileri başta olmak üzere Akçaabat’ta yaşayan yerel halkın coğrafi işaretli üründen  elde etmesi gereken gelir ve istihdamdan mahrum kalmasına, Akçaabat köftesinin özgün lezzetinden uzaklaşılmasına neden olmaktadır.

 Tüm bu sorunların çözümü için, Akçaabat’ta tarımın gelişimini kendisine dert edinen, ilçe için bu projenin yapılmasının gerekliliğine inanan ve bunun için büyük gayret gösteren Akçaabat Ziraat Odası Başkanı Mustafa Hikmet EYÜPOĞLU bir arayış içine girmiş ve Erzurum Atatürk Üniversitesinde  Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet ÇAVUŞ  Beylerle yaptıkları istişareler sonucunda DOKA (Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı ) Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın desteklediği TR90/21/TD-SOT/00022 Referans Numaralı Coğrafi İşaretli Akçaabat Köftesine Kaynak Değer Oluşturan Akçaabat Çevresinde Büyükbaş Hayvancılığın Geliştirilmesi Projesi kapsamında  bir proje hazırlanmıştır ve kitap haline getirilmiştir. Üreticilerimize, ilçemize hayırlı olsun.

Proje ile Akçaabat’ta büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinin durumu analiz edilerek, sorunların tespit edilip; çözüm önerileri getirilmesi hedeflenmiştir.  Araştırmada konu ile ilgili tüm paydaşlara ulaşılarak görüşlerinin alınmasına ve ortak akılla çalışmanın yürütülmesine dikkat edilmiştir. Büyükbaş hayvancılıkla ilgili en önemli paydaşlar arasında şüphesiz kamu kurum ve kuruluşları bulunmaktadır. Bu nedenle proje konusu ile ilgili kamu kurumlarında çalışan uzman kişilerin görüşlerinin de alınması istenmiştir. Akçaabat Tarım ve Orman Müdürlüğü, Trabzon Tarım ve Orman Müdürlüğü, Akçaabat ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Akçaabat Mezbahane Müdürlüğü ve Trabzon Ticaret Odasından uzmanlarla Akçaabat’ta hayvancılığın durumu, hammadde temini, Akçaabat köftesinin üretimi ile ilgili sorunlar görüşülmüştür

Projede görev alan Doç. Dr. Ahmet ÇAVUŞ  Bey ve ekibine teşekkür ederiz.  İlçemizde Coğrafi işaretli Akçaabat köftesine kaynak değer oluşturan; Akçaabat çevresinde büyük baş hayvancılığın geliştirilmesi için DOKA' ya (Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı) sunularak tamamladığımız projenin kitabı aşağıdaki linkte sunulmuştur.

https://we.tl/t-mLdCDtgtFP

Editör: Köksal Ustaoğlu