“ Fındık üreticisi yıl boyunca fındıkta yüksek verim ve kaliteli ürün elde etmek için; budama, gübreleme, bahçe temizliği, zararlılarla mücadele gibi üretimde yapılması gereken aşamaları yaparak hasat zamanına yaklaşmış bulunmaktayız. Yıl boyunca vermiş olduğumuz emeğin karşılığını almak için fındık bahçelerine gireceğiz. Ancak burada uymamız gereken bazı kurallar var. Hasat öncesi mutlaka 10-15 gün önceden motorlu tırpan gibi aletler ile bahçe temizliği yapılmalı.  Özellikle Fındık Hasat Komisyonunun belirleyeceği hasat tarihlerine uymamız gerekir.  Fındığı daldan değil yere dökülmesi beklenip yerden toplanması da önem arz etmektedir.

Erken hasat ve daldan toplama da fındıkta iç buruşuk oranı artar, randımanı düşük olur. Ayrıca gelecek senenin meyve gözleri zarar görür.  Daldan toplanan ürünlerde nem oranı yüksek olacağından zararlı aflatoksin oluşumuna neden olmaktadır. Daldaki fındıkları silkeleyerek fındık meyvesinin %75 ‘i yere düşüyorsa hasada başlanmalı, hasadı daldan değil de yerden yapılmalı. Hatta fındık bahçelerine file serilerek ürünün tam olgunlaşması beklenip fındıkları silkeleyerek tüm fındığın fileye dökülmesi sağlanıp file toplanmalı. Bu şekilde hem işçilikten kar edilmiş olur hem de erken hasadın önüne geçilmiş olur. Bu kurala uyulduğu zaman  fındıkta kilo artışına, randımanın yüksek olmasına ve işçilik maliyetinin düşük olmasına büyük oranda katkı sağlayacaktır” dedi.

Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Başkanlığında 2023 yılı Fındık hasat tarihi ve Fındık İhracatının belirlenme tarihi toplantısı 26.07.2023 tarihinde gerçekleşti. Arazi çalışmaları ve komisyon toplantısında Odamız Genel Sekreteri Ziraat Mühendisi Veysel BAKİ’ de bulundu.

Akçaabat Ziraat Odası Genel Sekreteri Ziraat Mühendisi Veysel BAKİ konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu; “Trabzon ilinde fındık toplama ve ihraç tarihlerinin tespiti için,  T.C. Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü, Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Akçaabat Ziraat Odası Başkanlığı , Trabzon Zirai Karantina Müdürlüğü, Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, TMO Trabzon Şube Müdürlüğü, Trabzon Ticaret Borsası Başkanlığı ve Fiskobirlik Genel Müdürlüğü kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşan komisyonumuzca, 26/07/2023 Çarşamba günü saat 14:°°’da yapılan toplantı sonucunda,

TRABZON ili ve ilçelerinin;

Sahil kesiminde (0-250 metre arası rakım) 12/08/2023

Orta Kesiminde (251-500 metre arası rakım) 19/08/2023

Yüksek kesiminde (500 metre ve üzeri rakım) 26/08/2023 tarihlerinde fındık hasadının yapılması kararlaştırılmıştır.

FINDIK HASADINA AŞAĞIDA BELİRTİLEN KRİTERLERE UYARAK  YAPILMASI ÖNEMLİDİR:

Fındık zuruflarının (çotanakların) iyice sararıp, kızarıp kahverengileşmeye başlaması,

Fındığın sert kabuğunun %75 oranında kızarması,

Danelerin sert kabuğunun içinden kolayca çıkabilmesi,

İç fındık zar renginin koyu krem rengine dönüşmesi,

Dalda bulunan fındığın nem oranının % 30'un altına düşmesi,

Sağlam ve dolgun meyveleri taşıyan dalların sallandığı zaman mevcut meyvelerin % 75' inin daldan döküldüğü belirlenince hasadın başlaması gerekir.

Hasat olgunluğuna ulaşmadan toplanan fındıklarda birçok sorunlar meydana gelir. Meyve kalitesi düşer. İç buruşuk miktarı artar. Randıman düşük olur. Kurutulmuş tanelerde tane rengi donuk kalır. Ürünün depolanmasında sorunlar meydana getirir.

Hasadı yapılan fındıklar harman yerlerinde ince serilmeli ve iyice kurutulmalıdır. Üst üste yığınlar halinde bırakılmamalıdır. Çok kalın serilen ya da yığınlar halinde bırakılan fındıklarda sıcaklığın yükselmesi ile fındıkta acılaşmaya; nispi nem oranının artması da kızışmaya, küflenmeye yol açabilir. Özellikle insan ve hayvan sağlığı için zararlı olan Aflatoksin adı verilen tanınmış kanserojen madde meydana gelir. Naylon ya da bez brandalar ürüne temas etmeyecek şekilde yağışlı havalarda üzeri örtülmelidir. Fındıklar kurutulduktan sonra naylon çuvallara konulmamalıdır. Gözenekli ya da jüt çuvallara konulmalıdır.

Depo olarak kullanılacak yerin serin kuru ve havalanabilir nitelikte olması gerekir. Bu şartlarda fındıklar 1 yıl muhafaza edilebilir. Bunun için depo içi sıcaklığının 2-4,5 ºC' de ve nispi nemin % 55-60 arasında olması gerekir” dedi.

Haber : Mehmet Yaşar ÖZDEMİR / Ziraat Yüksek Mühendisi / Akçaabat Ziraat Odası Başkanlığı

Editör: Köksal Ustaoğlu