Genel Sekreterliğimiz yetki alanında bulunan Doğu Karadeniz Bölgesi; Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 763 Milyon 61 bin 298 dolar tutarında ihracat gerçekleşmiş olup, ihracatta bir önceki yıla oranla yüzde 15 artış yaşanmıştır. 2023 yılı ilk 6 ayında Bölgemizden gerçekleşen ihracatın; 596 Milyon 327 Bin 315 doları Trabzon ilimizden, 110 Milyon 604 Bin 773 doları Rize ilimizden, 34 Milyon 571 Bin 554 doları Artvin ilimizden ve 21 Milyon 557 Bin 656 doları ise Gümüşhane ilimizden gerçekleşmiştir. Bölge illerinden gerçekleşen ihracatta bir önceki yılın 6 aylık dönemine göre; Trabzon’dan gerçekleştirilen ihracatta yüzde 23, Rize’den gerçekleştirilen ihracatta %3, Artvin’den gerçekleştirilen ihracatta ise yüzde 11 artış yaşanırken, madencilik ürünleri ihracatındaki düşüşe bağlı olarak Gümüşhane’den gerçekleştirilen ihracatta yüzde 46 oranında düşüş görülmektedir.

2023 yılı ilk 6 ayında Doğu Karadeniz Bölgemiz Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden en fazla ihracat gerçekleştirilen sektörler;

-          318 Milyon 551 bin 689 dolar ile Fındık,

-          122 Milyon 814 Bin 954 dolar ile Yaş Meyve Sebze,

-          111 Milyon 457 Bin 663 dolar ile Su ürünleri ve Hayvancılık Mamulleri,

-          76 Milyon 971 Bin 863 dolar ile Maden ve Metaller,

-          19 Milyon 836 Bin 443 dolar ile Kimyevi Maddeler ve Mamulleri olarak sıralanmıştır.

Doğu Karadeniz Bölgemizden 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 129 farklı ülkeye ihracat yapılmış olup, en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise sırasıyla; Rusya Federasyonu, İtalya, Almanya, Gürcistan ve Çin Halk Cumhuriyeti olmuştur. Bu ülkelerden Rusya Federasyonu’na yapılan ihracatımızda yüzde 65, İtalya’ya yapılan ihracatımızda yüzde 40, Almanya’ya yapılan ihracatımızda yüzde 13 ve Gürcistan’a yapılan ihracatımızda yüzde 17 artış yaşanmıştır.        

İhracat yapılan ülkelerden Etiyopya, Tanzanya, Cibuti, Fas, Finlandiya, Fildişi Sahili, Dubai, Endonezya, Karadağ, Sudan, Tayland ve Malezya’ya yapılan ihracatta önemli oranda artış yaşanmış, geçtiğimiz yılın aynı döneminden farklı olarak başta Suudi Arabistan, İzlanda, Myanmar (Burma), Paraguay, Cezayir, Türkmenistan, Guyana, Brunei olmak üzere 14 farklı ülkeye daha ihracat gerçekleştirilmiştir.

Bölge ihracatımızın artış trendini sürdürebilmesi ve Bölge ekonomisinin en büyük girdisini oluşturan ihracatımızın Bölge ekonomisine ve istihdamına daha fazla katkı sağlaması açısından yeni dönmede Hükümetimizden en büyük beklentimiz; ihracatçıya rekabet imkânı kazandırılması ve finansman imkanlarına erişimin kolaylaştırılmasıdır. Geçmiş yıllarda ihracatçıya önemli rekabet imkânı kazandıran reeskont kredilerinin rekabetçi faiz oranları ve uzun vade yapıları ile ihracatçıya yeniden tahsis edilmesi ihracatçımıza çok önemli rahatlama sağlayacaktır. Bunun yanında rekabetçi ve öngörülebilir bir kur, ihracatçının uzun vadeli plan yapabilmesi açısından olmazsa olmaz rekabet enstrümanımızdır. Bu konularda ihdas edilecek politikalar ve yapılacak olan iyileştirmeler ihracatımızın hedef konulan rakamlara ulaşmasına en büyük katkıyı yapacaktır.

Ayrıca, Doğu Karadeniz Bölgemizin yatırım yetersizliği ve yatırım açısından cazip hale getirilmemesi, son 20 yılda Trabzon ve Doğu Karadeniz Bölgesinin ihracatını olumsuz etkilediği gibi Bölge illerinde işsizliğin çığ gibi büyümesine neden olmuştur. Yatırımcı bugün için Trabzon’da yatırım yapacak arazi bulamamaktadır. Geçtiğimiz dönemin siyasileri bu konuda Trabzon’a hiçbir katkı vermemiştir. Bunun için yeni dönemin çok değerli Milletvekillerimizden ivedi olarak;  Trabzon’un en büyük ihtiyacı olan yüksek katma değerli ürün üretimine yönelik Arsin Yatırım Adası Endüstri Bölgesinin yatırımına ivedilikle başlanması, Trabzon ilimizde  yeni Organize Sanayi Bölgelerinin ivedilikle kurulması ve yatırım açısından ilin cazip hale getirilmesi için Yatırım Teşvik Mevzuatında Trabzon ve hinterlandı illerin 5. Bölge desteği kapsamına veya Cazibe Merkezleri Desteği kapsamına alınmasını talep etmekteyiz. 

 Bilgilerinize saygılarımla arz olunur.

                                                                                   Saffet KALYONCU

                                                                       DKİB Yönetim Kurulu Başkanı

Editör: Köksal Ustaoğlu