• BIST 1.417,700
 • Altın 529,11
 • Dolar 9,2950
 • Euro 10,7700
 • Trabzon 17 °C

Dünden Bugüne Akçaabat”Sempozyumunun Programı Belli Oldu

Dünden Bugüne Akçaabat”Sempozyumunun Programı Belli Oldu

Akçaabat Belediyesi tarafından 26-28 Nisan 2013 tarihleri arasında Dünden Bugüne Akçaabat konulu sempozyum düzenlenecektir. Bu sempozyumda tarih boyunca değişik dönemlerde şekillenen zamana tanıklık etmiş tarih kokulu kent Akçaabat tarih, dil ve edebiyat, halkbilimi, eğitim ve öğretim, spor, tarım, sanayi ve ticaret, sanat, kent ve mimari olmak üzere tüm yönleriyle incelenecektir.

başkann 2013 (1) - Kopya

Başkan Şefik TÜRKMEN yaptığı açıklamada;

‘’Bir kenti anlamak için kentin insanlarına, tarihsel, kültürel, sanatsal birikimlerine, mimarisine, sözlü ve yazılı dil öğelerine bakmak ve bunları günümüz süzgecinden geçirerek tartmak ve anlamak gerekir her şeyden önce. Bir mozaik eser nasıl parça parça ama bütün olarak güzelse bir kent de bütün dokularıyla yan yana geldiğinde gösterir kendini. Kentler içinde yaşayan insanların kimliğidir aynı zamanda. Akçaabat Belediyesi olarak bu yıl bir kenti yani kültür-sanat ve turizm şehri olan Akçaabat’ı anlatan bir sempozyum düzenlemeye karar verdik.

                Akçaabat, eşsiz doğası, nüktedan insanları, horonu ve yemekleriyle akıllarda kalmış olsa da tüm bunları şekillendiren arka öğeleri unutmamak gerekir. Bu öğeler hiç kuşkusuz ki yaşanmışlıklardır, ananelerdir ve tarihtir. Tüm bu söylemleri göz önünde bulundurarak Akçaabat Belediyesi olarak dünü ve bugünü yansıtacak, folklorik hiçbir unsuru göz ardı etmeyecek bir sempozyum hazırlamaktayız.

26–28 Nisan tarihleri arasında “Dünden Bugüne Akçaabat” başlığı altında düzenleyeceğimiz sempozyumda bir döneme tanıklık etmiş Akçaabat’ı konuşacağız. Akademik çevreden birçok öğretim görevlisinin konuşmacı olarak katılacağı; tarih, dil ve edebiyat, halkbilimi, eğitim ve öğretim, spor, tarım, sanayi ve ticaret, sanat, kent ve mimari başlıkları altında düzenlenen sempozyum geniş kapsamlı bir araştırma ve bilgi birikimi sonucu şekillenecektir. Akçaabat’ın sosyal ve kültürel yaşantısına katkı sağlayacak olan sempozyum bizler açısından büyük önem taşımaktadır..

          Geniş çerçeveli bu sempozyum, kültür sanat ve turizm şehri Akçaabat’ın ileriye dönük gelişimsel sürecine katkı sağlayacağını umuyoruz.

            Dünden Bugüne Akçaabat Sempozyumu’na teşrifleriniz bizleri onurlandıracaktır ’’dedi.

 26–28 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek olan “Dünden Bugüne Akçaabat”sempozyumunun programı

  26.04.2013 ›  PROGRAM Yer:       Erol Günaydın Sanat Merkezi Saat:     09.00-KAYIT 10.00- SERGİ AÇILIŞI: ‘’Osmanlı Belgelerinde Akçaabad’’ 10.30- SAYGI DURUŞU, İSTİKLAL MARŞI -GÖRSEL SUNUM (Dünden Bugüne Akçaabat) Hazırlayan: Atilla Alp Bölükbaşı -AÇILIŞ KONUŞMALARI -ÖĞLE YEMEĞİ   ›  I.OTURUM
Yer:       Erol Günaydın Sanat Merkezi Saat:     14.00-15.15
 • OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. İlhan ŞAHİN
 • Prof. Dr. Feridun EMECEN (29 Mayıs Üniversitesi)
Şeyh Cüneyd ve Akçaabat Trabzon Sefer Güzergahı
 • Yrd. Doç. Dr. Hanefi BOSTAN (Marmara Üniversitesi )
XVII. Yüzyılda Akçaabat Nahiyesinde Nüfus
 • Prof. Dr. Fethi GEDİKLİ (İstanbul Üniversitesi)
XVI. Asrın İkinci Yarısındaki Mahkeme Kayıtlarına Göre Akçaabat’ın Meşkanyo Karyesi
 • Zehra TOPAL (Araştırmacı Yazar)
Tarihsel Süreçte Pulathane (Akçaabat) Pazarları ve Pazarlarda Alınıp Satılan Ürünler    › II. OTURUM Yer:       Saray Salonu Saat:     14.00-15.15
 • OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Mesut ÇAPA
 • Prof. Dr Süleyman BEYOĞLU (Marmara Üniversitesi)
1974 Numaralı Şeriye Siciline Göre Akçaabat Kazası
 • Ayhan YÜKSEL (Araştırmacı Yazar)
Akçaabat Kazasında Adli Olaylar
 • Yrd. Doç.Dr. Kemal DAŞCIOĞLU (Pamukkale Üniversitesi)
XIX. Yüzyıl Sonları XX. Yüzyıl Başlarında Akçaabat Hapishanesi
 • Okt. Ahmet KÖKSAL (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Akçaabat’ta Salgın Hastalıklarla Mücadele (1890-1914)   ›  III. OTURUM Yer:       Erol Günaydın Sanat Merkezi Saat:     15.30-16.45
 • OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Feridun EMECEN
 • Prof. Dr. Mesut ÇAPA (Ankara Üniversitesi) -Hamza TOPSAKAL (Akçaabat Kavaklı Ortaokulu)
Sözlü Tarih Kayıtlarına Göre Akçaabat’ta Rus İşgali ve Muhacirlik
 • Doç. Dr. Hakan KIRIMLI (Bilkent Üniversitesi)
Akçaabat’a Yapılan Kırım Göçleri (Kırım Tatarları)
 • Doç. Dr. Melek ÖKSÜZ (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Akçaabat’ta Eğitim Hayatı (1850-1900)
 • Okt. Ülkü KÖKSAL (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında Akçaabat’ta Muhacir İskanları Sırasında Yaşanan Yerleşim Yeri Problemleri   ›  IV. OTURUM Yer:       Saray Salonu Saat:     15.30-16.45
 • OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Süleyman BEYOĞLU
 • Hüseyin ALBAYRAK (Araştırmacı Yazar)
Dünden Bugüne Akçaabat Gazeteleri
 • Okt. Veysel USTA (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Hatıratına Göre Ali Şakir Ağanoğlu Otobiyografisi
 • Şerife Nihal ZEYBEK (Doktora Öğrencisi-Ankara Üniversitesi)
Akçaabat Tarihinden İki Gazete: ’Güzel Pulat-Hane’ ve ‘Yeni Pulatane’
 • Okt. Volkan AKSOY (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Muzaffer Lermioğlu: Hayatı, Kişiliği ve ‘Akçaabat Tarihi ve Birinci Genel Savaş-Hicret Hatıraları’ Eserinin Bir Değerlendirmesi   ›  V. OTURUM Yer:       Erol Günaydın Sanat Merkezi Saat:     17.00-18.15
 • OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Hikmet ÖKSÜZ
 • Doç. Dr. Rahmi ÇİÇEK (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Akçaabat Halkevi ve Faaliyetleri
 • Yrd. Doç. Dr. Emine PANCAR (Dicle Üniversitesi)
1944-1949 Yıllarında Akçaabat’taki Siyasi, Sosyal, Ekonomik Gelişmelerin Akçaabat ve Yeni Pulathane Gazetelerine Yansımaları
 • Okt. Muzaffer BAŞKAYA (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
CHP-DP Çekişmesinde Akçaabat’ta Yaşanan İlginç Bir Hadise: ’’Hoca Muhammed Vakası’’
 • Okt. İlker BAYRAM (Bülent Ecevit Üniversitesi)
Adnan Menderes İktidarının Sonlarına Doğru Akçaabat   ›  VI. OTURUM Yer:       Saray Salonu Saat:     17.00-18.15
 • OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ
 • Prof. Dr. İlhan ŞAHİN
Akçaabat Adı Üzerine
 • Dr. Yusuf GEDİKLİ
Akçaabat Ağzında Türk Lehçeleri İle Ortak Olan Kelimeler
 • Arş. Gör. Bahadır GÜNEŞ (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Akçaabat Ağzı Söz Varlığının Niteliği
 • Dr. Yaşar KALAFAT (Türk Halkbilim Araştırma Kültür ve Strateji Merkezi)
Doğu Karadeniz Örnekleri İle Türk Halk İnanmalarında ‘Bulut’ (Halk İnanmaları-İsrailiyat Bağlantısına Dair)   27.04.2013 ›  VII. OTURUM Yer:       Erol Günaydın Sanat Merkezi Saat:     10.00-11.25
 • OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Fethi GEDİKLİ
 • Prof. Dr. Kemal ÇİÇEK (İpek Üniversitesi)
XVIII. Yüzyılın Başlarında Trabzon ve Kazalarında Sosyal Hayata Dair Mahkeme Kayıtlarına Yansıyanlar
 • Doç. Dr. Temel ÖZTÜRK (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Kadı Sicillerine Göre Akçaabat’ta Tımar Uygulamaları (1725-1745)
 • Doç. Dr. Mehmet HACISALİHOĞLU (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Ayanlık Dönemi Tonya-Akçaabat İlişkileri
 • Dr. Enver UZUN
Rus Yetkililerin Tanıklığıyla Rus İşgali Zamanı Akçaabat’ta Tütün Yağmacılığı
 • Arş. Gör. Murat SERDAR (Gaziosmanpaşa Üniversitesi)
Akçaabat Kazasında Halk ve İdareciler Arasındaki Problemler -XVIII. Yüzyılın İlk Yarısında Kuzey Seferleri Örneği   ›  VIII. OTURUM Yer:       Saray Salonu Saat:     10.00-11.25
 • OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. Rahmi ÇİÇEK
 • Prof. Dr. Hikmet ÖKSÜZ (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Trabzon-Akçaabat Sahil Yolu
 • Doç. Dr. Necmettin AYGÜN (Aksaray Üniversitesi)
Akçaabat’ta Gayrimüslim Osmanlı Vatandaşlarının Kilise ve Mektep İnşaatları
 • Ali Mesut BİRİNCİ (Araştırmacı Yazar)
Pulathane (Akçaabat) Limanı’nın Tarihi Önemi ve İskele İnşası (1911)
 • Yrd. Doç.Dr. Yasemin NEMLİOĞLU KOCA (Barbaros Denizcilik Yüksekokulu)
Akçaabat Limanının Tarihsel Gelişimi ve Deniz Ticareti
 • Yrd. Doç. Dr. Mehmet AKPINAR (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Akçaabat’ta Tütün Üretimi ve Reji İdaresi’nin Tütün Üreticilerine Yönelik Uygulamaları   ›  IX. OTURUM Yer:       Erol Günaydın Sanat Merkezi Saat:     11.30-12.45
 • OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Kemal ÇİÇEK
 • Prof. Dr. Ali BİRİNCİ (Polis Akademisi)
İstanbul’da Akçaabatlı Bir Şair
 • Yrd. Doç. Dr. Hatem TÜRK (Giresun Üniversitesi)
‘’Ahanda’dan Karacaahmet’e 87 Yıllık Bir Şiirin Öyküsü: Hasan İzzettin Dinamo’nun Şiirleri’’
 • Okt. Emine Bilgehan TÜRK (Giresun Üniversitesi)
‘’Savaş Yıllarının ve Milli Mücadelenin Ahanda’dan Yükselen Sesi: Hasan İzzettin Dinamo’nun Romanlarında Karadeniz’’
 • Mehmet KUVVET (Eğitimci Yazar-Şair)
Bir Ahandalı: Hasan İzzettin Dinamo   ›  X. OTURUM Yer:       Saray Salonu Saat:     11.30-12.45
 • OTURUM BAŞKANI: Ayhan YÜKSEL (Araştırmacı Yazar)
 • Prof. Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Akçaabat Havzası Kültür Geleneğinin Derlenmesi, Yayınlanması, Müzelenmesi ve Tanıtımı Süreçleri
 • FATMA YILDIRMIŞ (Doktora Öğrencisi-Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Akçaabat Yöresindeki Halk Hekimliği Uygulamaları
 • Yrd. Doç. Dr. Murat KEÇİŞ (Muğla üniversitesi)
Trabzon İmparatorluğu’nun Önemli Tarihi Kaynakları: Vazelon Aktaları ve Akçaabat
 • Öğle Yemeği
  ›  XI. OTURUM Yer:       Erol Günaydın Sanat Merkezi Saat:     14.00-15.15
 • OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Salih AKKAŞ
 • Selim CİHANOĞLU (Halk Bilimci Araştırmacı Yazar)
Akçaabat Yöresi Geleneksel Halk Oyunları, Müzikleri ve Sazları
 • Tahir BAKAL (Halk Bilimci )
             Trabzon Yayla Göçü ve Şenliklerinde Giyim-Kuşam-Eğlence
 • Öğr. Gör. C. Yunus ÖZKURT  (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Koryanalı Hüseyin: Hüseyin KÖSE
 • Hakan GÜNEL
Zurnacı Ali Aga: Ali GÜNEL
 • Şenol ERGÜL
Kutozlu Ahmet Çavuş: Ahmet ERGÜL   ›  XII. OTURUM Yer:       Saray Salonu Saat:     14.00-15.15
 • OTURUM BAŞKANI: Dr. Yaşar KALAFAT
 • Dr. Adem SAĞIR- Sosyolog Yusuf SARI (Karabük Üniversitesi)
Bir Yemek Sosyolojisi Denemesi Örneği Olarak Akçaabat Mutfağı
 • Turhan BEKTAŞOĞLU -Osman MUMCU (Akçaabat Belediyesi)
Akçaabat Köftesinin Tarihçesi
 • Arş. Gör. Berk YILMAZ (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Kültürel Bellek Bağlamında Türk Kültüründe Şölen Algısı ve Akçaabat Köftesi
 • Turgay KABAK (Doktora Öğrencisi-Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Trabzon-Akçaabat’taki Geleneksel Fırıncılık ve Ekmek Yapım Teknikleri Üzerine Halkbilimsel Bir İnceleme   ›  XIII. OTURUM Yer:       Erol Günaydın Sanat Merkezi Saat:     15.30-16.45
 • OTURUM BAŞKANI: Yrd. Doç. Dr. Hanefi BOSTAN
 • Prof. Dr. Haşim KARPUZ (Selçuk Üniversitesi)
Akçaabat’ta Yaylacılık ve Yayla Evleri
 • Yrd. Doç. Dr. Gonca YAYAN - Yrd. Doç. Dr. Ayşen KILIÇ (Gazi Üniversitesi)
Trabzon Akçaabat Yöresi Oyaları ve Türk Halk Şiirinde Oya Motifi
 • Selim CİHANOĞLU (Halk Bilimci Araştırmacı-Yazar)
Akçaabat Yöresinde Giyim-Kuşam Geleneği
 • Tahir BAKKAL (Halk Bilimci)
Yöresel Giyim Üretiminde Endüstrileşme
 • M. Hakan ALŞAN (Araştırmacı Yazar)
Hıdırnebi Argolos Meydanı ve Yayla Şenlikleri   ›  XIV. OTURUM Yer:       Saray Salonu Saat:     15.30-16.45
 • OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. Necmettin AYGÜN
 • Öğr. Gör. Osman KALYONCU (Marmara Üniversitesi)
Akçaabat’ta Spor Tarihinin Günümüze Yansımaları
 • Atilla Alp BÖLÜKBAŞI (Fotoğraf Sanatçısı)
Bir Fotoğrafçının Biyografisi: Zeki SEZGİN
 • Teoman AYGÜN (Akçaabat Belediyesi)
Fotoğrafçı Kemal: Kemalettin ÖZKURT
 • Osman BAŞ (Araştırmacı Gazeteci-Sinema Sanatçısı)
Akçaabat’ta İlk Kar Kuyuları-Su Kuyuları   ›  XV. OTURUM Yer:       Erol Günaydın Sanat Merkezi Saat:     17.00-18.15
 • OTURUM BAŞKANI: Okt. Veysel USTA
 • Yrd. Doç. Dr. İbrahim SEZER - Yrd. Doç. Dr. Eren ŞENOL (Giresun Üniversitesi)
Trabzon Tarımında Akçaabat’ın Yeri ve Önemi
 • Dr. Mustafa ZENGİN (Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü)
Zavena’nın Eski Balıkçıları: Malkoçoğlu Mustafa Reis
 • Öğr. Gör. Mustafa AÇA (Giresun Üniversitesi)
Trabzon Balıkçılık Kültüründe Akçaabat’ın Yeri ve Akgün Ailesi
 • Arş. Gör. Ahmet ÇAVUŞ (Atatürk Üniversitesi)
Gelişimi, Yapısı ve Sorunlarıyla Akçaabat Sanayisi   ›  XVI. OTURUM Yer:       Saray Salonu Saat:     17.00-18.15 OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Haşim KARPUZ • Yrd. Doç. Dr. Emine SAKA AKIN (Gaziosmanpaşa Üni.) Prof. Dr. Sevinç ERTÜRK (Kültür Üniversitesi) Yrd. Doç. Dr. Hamiyet ÖZEN (Karadeniz Teknik Üni.) Geleneksel Akçaabat Evlerinin Miras Değeri • Yrd. Doç. Dr. Rabia KÖSE DOĞAN (Selçuk Üniversitesi) Trabzon-Akçaabat Ortamahalle Evlerinin Karakteristik Özellikleri • Yrd. Doç. Dr. Hüseyin SARAÇOĞLU (Giresun Üni.) Akçaabat’ın Kentsel ve Kırsal Nüfus Değişimleri ve Günümüze Yansımaları • Yrd. Doç. Dr. İbrahim SEZER • Yrd. Doç. Dr. Eren ŞENOL (Giresun Üniversitesi) Tarihsel ve Kültürel Öğelerin Turistik Amaçlarla Değerlendirilmesi: Akçaabat Kenti Örneği •Yrd. Doç. Dr. Elif MAKAKLI (İzmir Üniversitesi) Yrd. Doç. Dr. Özlem ATALAN (Maltepe Üniversitesi) Geleneksel Akçaabat Evleri ve Yapım Sistemleri   Değerlendirme Oturumu ve Kapanış Yer:       Erol Günaydın Sanat Merkezi Saat:     18.30   28.04.2013  09.00-10.00 KAHVALTI 10.00-15.00 GEZİ
Bu haber toplam 3474 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Akçaabatın Sesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0546 284 1461 Köksal Ustaoğlu